Sorø Kommune har samlet erfaringer fra corona-perioden i en intern rapport, hvor man har interviewet en lang række af ansatte, politikere, chefer og eksterne interessenter.

Først og fremmest får administrationen stor ros fra politikerne.

”Der er blevet udvist tillid til administrationen, som har grebet tilliden til stor ros. Der er blevet ydet god service i forhold til samarbejde, svartider og sagsfremstillinger”, lyder det i rapporten.

Større produktivitet

Men den største effekt har nok kunnet ses under emnet ”Arbejdsmiljø og trivsel”.

Her er konklusionen meget positiv – nemlig at de nye arbejdsformer med øget hjemmearbejde og opdeling i mindre teams har været en positiv oplevelse.

- Færre møder har givet mere fokus på kerneopgaven, som samtidig har givet mere fleksibilitet, større effektivitet, lavere stressniveau med færre forstyrrelser, tid til fordybelse og ikke mindst bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Lederne har været ekstremt presset

Men alt er trods alt ikke rosenrødt på det felt. Selv om antallet af arbejdsskader har været lavere end normalt, så har de fysiske arbejdsforhold ikke været optimale.

Men især lederne har været ekstremt hårdt presset og flere har oplevet at arbejde nærmest 24/7 siden marts.

Ligesom man understreger, at der ER stor forskel på, hvordan ansatte bedst trives. Nogle har nydt at arbejde, men for andre har det været belastende og savnet af det sociale aspekt med kolleger har været stort.

Forslag til nye arbejdsformer

De generelt gode erfaringer giver anledning til nye forslag til, hvordan arbejdet frem over kan tilrettelægges.

  • Fælles fordybelsestid på rådhuset to timer hver formiddag, hvor man ikke forstyrres, forventer svar på mail o.l.
  • Faste dage med hjemmearbejde, fx to dage hjemme og tre dage på kontoret med klare regler for hjemmearbejde, herunder mulighed for at kunne være helt, halvt og kvart syg.
  • Det rette udstyr til alle relevante medarbejdere med webcam, headset, mobilscannere, bærbar o.l. ligesom aftaler om viderestilling af telefon og at callcentret har de rigtige informationer.
  • Ny mødekultur med retningslinjer for brug af Teams, både ift mødelængde, struktur, god Teams-mødeetik, ligesom default-indstillingerne i Outlook bør ændres med mulighed for kortere møder.

KL har desuden sat gang i et landsdækkende projekt med at få samlet erfaringerne fra forårets corona-situation.