Forandringer i indkøbsopgaverne er sket gennem flere år – senest har KLs nye indkøbsstrategi sat ny retning.

Det handler HK Kommunals webinar d. 10. november fra kl 10-11.30.

Webinaret vil blandt andet tage fat på disse problemstillinger:

Samspil mellem indkøbsfaglighed og kerneforretninge

Specialisering blandt indkøbsmedarbejdere inden for de forskellige fagområder

Indkøbsadfærd, hvor gode indkøbsaftaler og relevante styringsredskaber er i højsæde

Bæredygtige indkøb i kommunerne

Gladsaxe har forvaltningskoordinatorer for indkøb og udbud

En af oplægsholderne er Karen Pilt, HK’er og indkøbschef i Gladsaxe Kommune, der blandt andet vil fortælle om hvorfor Gladsaxe kommune i 2019 valgte at arbejde med forvaltningskoordinatorer for indkøb- og udbudsområdet.

- Det gjorde vi for at optimere samarbejdet, forankre indkøbs- og udbudsopgaven og skabe større forståelse for den indkøbsfaglige vinkel, som tit ikke er en del af kerneopgaven i fagforvaltningerne. Koordinatoren bliver altså en slags bindeled mellem Indkøb og Udbud og forvaltningen. 

Og webinaret er selvfølgelig gratis for medlemmer af HK.