Udsigten til en ny uddannelse på et højere niveau end den eksisterende erhvervsuddannelse giver anledning til overvejelser blandt lægesekretærerne. Det samme gør det aktuelt faldende elevtal. 

Faggruppens kvalifikationer var til debat, da HK Kommunals formand Lene Roed var til møde med tillidsrepræsentanter for lægesekretærerne på Odense Universitetshospital. Det var det tredje møde i den række af arbejdspladsbesøg, som formanden indledte efter sit valg på kongressen i januar, men som corona-pandemien har sat grænser for.

Mødet på 15. sal på det store hospital i Odense var da også underlagt visse begrænsninger. Kun en mindre del af hospitalets 28 lægesekretær-tillidsrepræsentanter var til stede i det store mødelokale. Andre måtte nøjes med et videolink på deres pc.

Behov for flere lægesekretærer

Det lagde dog ikke en dæmper på lysten til at debattere aktuelle emner som den nye grunduddannelse, der fra efteråret 2021 vil erstatte den eksisterende grunduddannelse. Forløbet bliver mere teoretisk end det nuværende. Efter den afsluttende eksamen vil de nyuddannede bære titlen ”sundhedsadministrativ koordinator” og befinde sig på et formelt set højere uddannelsesniveau end lægesekretærer med den nuværende erhvervsuddannelse.

- Med den nye uddannelse er det oplagt, at alle lægesekretærer bliver realkompetencevurderet og opkvalificeret. Og vi behøver ikke at vente på den nye uddannelse. Det kan vi allerede gå i gang med nu, lød det fra fællestillidsrepræsentant Heidi Skaaning.

Den indstilling blev bakket op af Lene Roed. Hun forudser en mangel på lægesekretærer med de rette kvalifikationer, fordi faggruppens kvalifikationer er vigtige i fremtidens sundhedsvæsen både på det kommunale og det regionale område, og fordi der for tiden uddannes færre end tidligere. 

- Lægesekretærer skal ikke se den nye uddannelse og de kommende sundhedsadministrative administratorer som konkurrenter. I dag har vi en meget praksisnær uddannelse med mange voksenelever, der ofte har anden uddannelse i forvejen. I fremtiden får vi en mere teoretisk uddannelse med en gruppe af studerende, der sandsynligvis har en yngre alderssammensætning. I vil kunne noget vigtigt hver især, og der er brug for jer, sagde Lene Roed.

Et ønske om et højere niveau

Hun appellerede til, at alle lægesekretærer tænker på kompetenceudvikling.

- Der har været et ønske om en grunduddannelse på et højere niveau. Med en sundhedskommunom kan alle lægesekretærer uddanne sig til akademiniveau, og vi skal også tænke i moduler på diplomniveau. Jo mere vi generelt kan løfte kompetenceniveauet, jo mere kan vi også få Danske Regioner til at tænke på et højere lønniveau, lød forventningen fra HK Kommunals formand.

En mødedeltager supplerede med oplysningen om, at man kan sammensætte en fleksibel kommunomuddannelse, hvis man ikke lige fandt alle moduler på sundhedskommunomen interessante eller relevante. Det havde hun selv gjort.

Overenskomst i en vanskelig tid

Et andet af mødets temaer var de forestående overenskomstforhandlinger. Lene Roed lagde ikke skjul på, at HK Kommunal gerne havde set en teknisk forlængelse af den nuværende overenskomst, men det havde der ikke været opbakning til blandt flertallet af de øvrige faglige organisationer. Derfor skal overenskomsten fornys pr. 1. april 2021.

- Vi er trukket i arbejdstøjet og er helt klar til forhandlingerne. Den økonomiske situation er ikke blevet mere overskuelig på denne side af sommerferien, og derfor kan vi se frem til en meget vanskelig overenskomstfornyelse. Corona har betydet end lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked, men vi støtter reguleringsordningen, uanset om den betyder en regulering i opadgående eller nedadgående retning. Over tid har vi haft fordel af den. Nu skal vi være meget kreative og stille forslag om forbedringer, der ikke nødvendigvis koster så meget, lød meldingen fra formanden.