Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 


Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du både som medarbejder og kunde i detailhandlen bære mundbind. Kravet gælder, når du bevæger dig rundt indendørs i butikker, som offentligheden har adgang til – foreløbigt frem til den 2. januar 2021.

Her finder du svar på alt det, der er vigtigt at vide for dig som butiksansat.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545. 

Hvem skal bære mundbind?
Man skal bære mundbind på butiksgulvet, som offentligheden har adgang til, men ikke på lageret eller kontoret, hvor offentligheden ikke har adgang.
Opdateret den 3. november efter kravene er blevet præciseret: 
Hvis du sidder eller står bag plexiglas/afskærmning, skal du ikke bære mundbind eller visir. Vær opmærksom på, om du er tilstrækkelig afskærmet - hvis du er i tvivl, kan du spørge din tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant eller leder.

Hvis du sidder ned i øvrigt, hvor offentligheden har adgang (f.eks. i kassen uden afskærmning), skal du bære mundbind/visir.
Er nogen grupper undtaget fra at bruge mundbind?
De nuværende regler siger, at personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget. Det gælder også personer, som oplever betydeligt ubehag ved brug af mundbind. HK Handel afventer pt. nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for brug af mundbind for sårbare personer. 
Skal man have mundbind på, når man befinder sig bag en plexiglasplade? 
Nej, ifølge skriftligt svar fra Arbejdstilsynet den 26. oktober 2020 er der pt. IKKE krav om, at medarbejdere, der opholder sig bag en plexiglasplade, skal bære mundbind, da plexiglaspladen afskærmer smitte. Der skal bæres mundbind til og fra pladsen bag skærmen. 
Skal jeg selv sørge for mundbind?
Det er din arbejdsgiver, der skal stille mundbind eller visir til rådighed. Vær dog opmærksom på, at visir ifølge Sundhedsstyrelsen ikke beskytter mod smitte i samme grad som mundbind, fordi det ikke slutter tæt på samme måde. HK Handel opfordrer til, at beslutningen om, hvorvidt medarbejdere skal bruge mundbind eller visir, bliver truffet gennem dialog og tilpasset den enkeltes behov efter individuel vurdering.  
Hvor ofte skal jeg skifte mundbind?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skifter mundbind mindst hver 4. time. Derudover skal mundbindet skiftes, hvis det ikke længere er rent og tørt. På en 8 timers-vagt bør du derfor have udleveret mindst to mundbind plus ét ekstra, så du kan skifte, hvis et af de to mundbind bliver vådt eller beskidt.  
Hvilket slags mundbind skal jeg bruge?
Hvis du vil bruge mundbind fremfor visir, kan du vælge et medicinsk engangsmundbind eller et stofmundbind. Uanset type skal det dække næse og mund. Vælger du stofmundbind, skal det være lavet af tre lag stof, have elastikker til at sætte bag ørerne og kunne vaskes ved mindst 60 grader. Du har ikke krav på, at din arbejdsgiver stiller stofmundbind til rådighed frem for engangsmundbind. 
Behøver man holde afstand til andre, når man bærer mundbind?
Mundbind er et supplement og kan ikke erstatte, at man overholder de generelle råd. Det er derfor vigtigt, at de generelle råd, herunder afstandskrav, stadig bliver overholdt, selv om man har mundbind på. 
Har jeg ret til pauser i løbet af en arbejdsdag iført mundbind?
Der er i dag ikke regler for, hvor længe du må være iført mundbind på arbejdet. Det kan dog være en gene for vejrtrækningen, og arbejdsgiver bør derfor tilrettelægge arbejdet med passende pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor det er muligt for de ansatte at tage mundbindet af. Dette kan f.eks. tilrettelægges ved rotation af arbejdsopgaver, således at medarbejdere jævnligt varetager arbejdsopgaver, som ikke kræver mundbind, f.eks. ved arbejde på arealer, hvor offentligheden ikke har adgang.
Hvem skal sikre, at kunderne overholder kravet om mundbind?
Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med, at de håndhæver og vejleder om corona-restriktioner overfor kunder. Medarbejderne skal oplæres og instrueres i hensigtsmæssig håndtering af konflikter med personer, der afviser at følge restriktionerne. HK Handel har anmodet om, at der indføres skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet for at sikre, at kunder overholder de sundhedsfaglige anbefalinger. 
Hvad er den tillidsvalgtes rolle?
Tillidsvalgte skal inddrages i planlægningen af håndtering af corona i detailbranchen, herunder også kravet om brug af mundbind.  

Fandt du det, du søgte?

Få svar på dine spørgsmål om bl.a. mundbind, hygiejne, restriktioner, opsyn og meget mere om dit arbejdsmiljø 

Har du spørgsmål til dine rettigheder som handelsansat under coronakrisen, kan du finde svar her - Corona: Rettigheder som handelsansat