Coronakrisen har ikke ændret ved, at virksomheder og ledige fortsat giver jobcentrene særdeles gode karakterer. Det viser en ny undersøgelse fra KL.

Hele 83 procent af de 1.077 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsens virksomhedsdel, er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets samarbejde under corona-krisen. Kun fem procent er utilfredse.

Det er oftest jobcentrene, der kontakter virksomhederne. 51 procent af virksomhederne svarer, at jobcentret har kontaktet dem. 31 procent af virksomhederne tog selv kontakt til jobcentret, mens 13 procent af virksomhederne har oplevet, at jobkandidaten kontaktede dem.

Kontakten med virksomhederne er i næsten tre ud af fire tilfælde gennemført via telefon.

Tilfredse borgere med telefonkontakt

For de ledige gælder, at mere end otte ud af ti (81 procent) er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten med jobcentret, mens bare fem procent utilfredse.

Tilfredsheden er højest blandt borgere på sygedagpenge og lavest blandt borgere på uddannelseshjælp, viser den del af undersøgelsen, der måler de lediges oplevelser af kontakten med jobcentrene under nedlukningen.

97 procent af borgerne har haft telefonisk kontakt med jobcentret, mens kun to procent har haft kontakt via video. Og et stort flertal blandt de ledige vil ifølge undersøgelsen være meget interesserede i, at flere af deres samtaler og dialog med jobcenteret kunne foregå via telefon eller video.

Ansatte fortjener respekt

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, tilfreds men langt fra overrasket over undersøgelsens resultater.

- Vi ved jo fra andre undersøgelser, at borgere og virksomheder over en bred kam er rigtigt tilfredse med den service, jobcentrene leverer. Under corona-nedlukningen har de ansatte vist sig særdeles fleksible og omstillingsparate, siger Mads Samsing.

Han peger på, at medarbejderne ofte har brugt deres faglighed kreativt og blandt andet taget nye digitale værktøjer i brug.

- Kontakten til både borgere og virksomheder er langt hen ad vejen blevet opretholdt i en svær tid. De ansatte i beskæftigelsesindsatsen fortjener i den grad respekt og anerkendelse, siger Mads Samsing.

KL’s undersøgelse er den seneste i en række fortløbende målinger, der jævnligt tager temperaturen på tilfredsheden med jobcentrenes indsats.

Artiklen er opdateret 28. oktober 2020