Arkivfoto: Shutterstock

Modelfoto: Shutterstock

Det har længe været et ønske. Og fra 1. november bliver det virkelighed, når alle statslige arbejdspladser med flere end 50 ansatte får indført whistleblowerordninger.

Hvis man som statslig medarbejder har en klar fornemmelse af – eller dokumentation for – at noget ikke foregår efter bogen, så kan man nu indberette sin mistanke om fejl, ulovligheder, bestikkelse eller forsømmelser til en whistleblowerplatform i den enkelte institution eller styrelse.

LÆS OGSÅ: En nødvendig nødbremse, når tilliden svigter

Det er Justitsministeriet, der har fremlagt en fælles vejledning til, hvordan man etablerer statslige whistleblowerordninger, så regelbrud kan komme frem i lyset. Vejledningen tager udgangspunkt i EU’s nye whistleblowerdirektiv. Vejledningen er hastet igennem for at nå det inden 1. november, og det har betydet, at ingen faglige organisationer har været involveret i arbejdet.

- Det er unødvendigt hastværk, og det ville have klædt ministeriet at inddrage organisationerne, som kunne være med til at kvalificere vejledningen. Som det fremgår af den, kan tillidsrepræsentanterne blive inddraget, når der indgives oplysninger via en whistleblowerordning, siger næstformand i HK Stat, Peter Raben.

Foretrækker central ordning

Det har hele tiden været et kernepunkt for medarbejdernes brug af den nye ordning, at de er sikret anonymitet, så de kan aflevere informationer uden at frygte for repressalier eller den fortsatte ansættelse. Men den klare sikkerhed i ordningen mangler ifølge Peter Raben.

- Medarbejderne får ikke en fuldt sikret anonymitet i den beskrevne vejledning. Vi havde helst set, at der var tale om en centralt baseret whistleblowerordning, der bedre havde kunnet sikre anonymitet og en mere ensartet håndtering rundt i staten frem for en decentral ordning, som der nu bliver tale om, siger Peter Raben.

LÆS OGSÅ: Medarbejder: Det er min pligt at råbe op

Tillidsrepræsentanterne får en vigtig rolle at spille både ved udformningen af whistleblowerordningerne og i forbindelse med brugen af den. Blandt andet i forbindelse med indrapportering af grov chikane og seksuelle krænkelser, som ordningen ifølge vejledningen skal kunne finde anvendelse på. HK Stat vil derfor sørge for at klæde de tillidsvalgte på til de nye opgaver og muligheder.