Tre gange i løbet af de næste 3 år vokser lønsedlen automatisk med 410 kr. pr. måned. Og fritvalgskontoen stiger 3 % til i alt 5,75 % i samme periode. Det er nogle af de forbedringer, som de HK’ere, der arbejder som kliniksekretærer hos medlemsvirksomheder i Danske Fysioterapeuter, kan se frem til. Og HK’erne har spejdet længe. For det var først, da forligsmanden overtog forhandlingerne mellem Danske Fysioterapeuter og HK Privat, at det lykkedes at lande en ny overenskomst.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det langstrakte forløb. En forklaring er, at coronakrisen har medført en opbremsning i økonomien, som har bekymret arbejdsgiversiden, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

Forsinkelse eller ej, så er Kim Jung Olsen tilfreds med det resultat, som er forhandlet hjem til kliniksekretærerne.

- Kliniksekretærerne får de samme forbedringer, som vi har set på resten af det private område.

Udover de kontante forbedringer får medarbejderne mulighed for at købe frihed, hvis de har brug for 2. barns sygdom, samt andre forbedringer på barselsbestemmelserne, for medarbejdere der bliver afskediget, og for arbejdsmiljørepræsentanter.

Inden den nye overenskomst kan træde i kraft, skal den til urafstemning hos både HK Privats medlemmer inden for området og blandt medlemmerne på arbejdsgiversiden. Urafstemningen afvikles i løbet af november, og overenskomsten forventes at være godkendt inden udgangen af december.