Hver måned får du og dine kolleger en lønseddel i den digitale postkasse, men beløbets størrelse kan afhænge af om du og dine kolleger er mænd eller kvinder. For der er en lønforskel på 14,5% når vi ser på køn.

Der er forskellige forklaringer på den store forskel. Eksempelvis viser forskning, at kvinder og mænds årsløn følges ad, indtil de får deres første barn. Herefter falder kvinders årlige arbejdsindkomst, hvor mænds indkomst støt stiger resten af deres arbejdsliv. Noget af det der for alvor rykker på den ulige løn er åbenhed omkring lønniveauet mellem dig og dine kollegaer. Som ansat kan du selv gøre noget for at få en højere løn.


Seks råd til en mere lige løn

I Danmark er det et stort tabu at tale om sin løn, men hvis du ikke er klar over, hvad dine kollegaer tjener, så kan det være svært at vide, hvad du kan forlange til en lønsamtale. Start med dem du kender bedst og spørg også, hvordan de fik deres sidste lønstigning. Der kan være en masse god inspiration at hente.

Vedkommende kender overenskomsten på din arbejdsplads og ved også, hvilket lønniveau dine kollegaer er på, og hvor du måske burde ligge. Arbejder du eksempelvis på en virksomhed med mere end 35 ansatte, så har virksomheden også selv en lønstatistik, der er tilgængelig for medarbejderne.
Siger din chef nej til en lønstigning, så spørg hvad der skal til for, at du kan få en højere løn. På den måde kan du få nogle fokusområder, så du på den lange bane kan vise din chef, at du kan mere, end din nuværende løn afspejler.
Tjek din fagforenings lønstatistikker og se om du får den retmæssige løn.
Tal med dine kollegaer som er sammenlignelige arbejdsfunktioner som dig selv og brug lønoplysningerne til at åbne diskussionen. Husk at tjekke tillæg. Selvom manges løn er reguleret af overenskomster, er det ikke en garanti for ligeløn. Det kan være, I får forskellige tillæg, som bør være ens og kan hæve jeres løn.
Husk at loven er helt klar på området. Det er fuldt lovligt at diskutere sin løn, med hvem du har lyst til på arbejdspladsen eller privat. Ligelønsloven slår fast, at eksempelvis fortrolighedsklausuler i ansættelseskontrakter er ulovlige.

Lønåbenhed som lov


Der er flere veje til en mere lige løn. En ting er, hvordan du selv som medarbejder kan være åben omkring din løn. En anden er, hvordan vi i samfundet kan tydeliggøre lønforskellen på mænd og kvinder.

Ser man på vores nabolande, så har de forsøgt sig med en ny lov, hvor åbenhed omkring medarbejdernes løn er blevet lovpligtig. I England trådte en ligelønslov i kraft tilbage i april 2019. Den nye lov forpligter alle virksomheder med mindst 250 ansatte til en gang om året at offentliggøre seks nøgletal for, hvordan man aflønner mandlige og kvindelige ansatte.

Loven stiller krav om, at virksomhederne på deres egen og på en statslig hjemmeside forklarer lønforskellene og samtidig giver et bud på, hvordan virksomheden vil mindske lønforskellen.

Det er på den måde en lov, der ikke direkte dikterer en udligning af lønforskellen, men den får virksomhederne til at se nærmere på de ulige statistikker og måske på sigt ændre dem.