I år falder Kvindernes Sidste Arbejdsdag 16. november

I år falder Kvindernes Sidste Arbejdsdag 16. november

 

Hvad betyder det, når HK, siger, at Kvindernes Sidste Arbejdsdag (forkortet KSA) i år er 16. november?

Det betyder, at kvinder egentlig burde have lov at holde fri resten af året efter 16. november. Kvinder tjener stadig så meget mindre end mænd – for det samme arbejde – at det svarer til omkring halvanden måneds arbejde.

Hver måned får du og dine kolleger en lønseddel i den digitale postkasse, men beløbets størrelse kan afhænge af, om du og dine kolleger er mænd eller kvinder. For der er en lønforskel på 14,5%, når vi ser på køn.

De 14,5 % beskriver det, som kvinders timeløn i gennemsnit skal stige, for at mænd og kvinder får den samme timeløn. Tallet er beregnet på baggrund af timelønninger for mænd og kvinder. Det bygger på Danmarks Statistiks standardberegnede timefortjeneste, som er det lønbegreb, der kommer tættest på det man forstår ved en almindelig timeløn

Så længe KSA indtræffer før 31. december, er der uligeløn i Danmark.

 

Forskellig orlovslængde en del af forklaringen

Men hvad er årsagen til, at vi stadig har uligeløn i Danmark? I ligelønsloven, som har eksisteret siden 1976, står der blandt andet: ”Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller arbejde af samme værdi”.

Således er det faktisk forbudt at udøve lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Det har det været i 44 år! Men alligevel sker det stadig, og det er fuldstændig urimeligt.

En af forklaringerne ligger i forældreskabet.

Det er ofte moderen, der tager størstedelen af barselsorloven, og det er medvirkende til kvindernes lavere løn.

Ifølge Danmarks Statistik tog fædrene i 2018 i gennemsnit 32.5 orlovsdage. Mødrene tog i gennemsnit 281,9 dage.

Forskning viser, at kvinder og mænds årsløn følges ad, indtil de får deres første barn. Herefter falder kvinders årlige arbejdsindkomst, hvorimod mænds indkomst støt stiger resten af deres arbejdsliv.

Så en mere lige fordeling af orlov i forbindelse med børn vil uden tvivl have en positiv effekt på ligelønnen.

Vi skal altså være bevidste om, at fædrene skal ind og tage mere barselsorlov.

 

Kirsten Estrup Madsen: En mere lige fordeling af orlov i forbindelse med børn vil uden tvivl have en positiv effekt på ligelønnen

 

Kirsten Estrup Madsen: En mere lige fordeling af orlov i forbindelse med børn vil uden tvivl have en positiv effekt på ligelønnen

 

Fortsætter kvindernes meget lange barselsorlov og mændenes meget korte ditto, så vil det øge løngabet og størrelsen på kønnenes opsparede pension. Du tænker måske ikke på din pension nu, hvis du er 35 år og har taget lang orlov med to små børn. Men det betyder virkelig meget på længere sigt: Når lønnen har været lavere igennem et helt arbejdsliv, så er din pension også lavere, når den skal udbetales.

Der skal tænkes ligestilling – også ude i de mange hjem.

 

Vær åben om lønnen og brug hinanden som løftestang

Noget andet, der for alvor rykker på den ulige løn, er åbenhed om lønniveauet mellem dig og dine kolleger. Som ansat kan du selv gøre noget for at få en højere løn. Der er absolut ingen grund til at holde sig tilbage og slet ikke som kvinde.

Det er fuldt lovligt at tale om jeres løn, og at udveksle lønoplysninger betyder, at I kan bruge hinanden som løftestang for en mere lige løn for lige arbejde.

Så de gode råd er i korte træk:

* Del jeres lønoplysninger og brug dem, når I skal til lønsamtale.

*Tal med din tillidsrepræsentant om lønniveauet på arbejdspladsen. Virksomheder med flere end 35 medarbejdere har selv en lønstatistik, der er tilgængelig for medarbejderne.

* Spørg chefen, hvad der skal til, for at du kan få en højere løn.

* Undersøg i HK, om du får den retmæssige løn ved et tjek af statistikken.

* Sammenlign løn og ikke mindst tillæg. Måske er lønforskellen gemt i tillæg, som bør være ens og kan hæve din løn som kvindelig ansat.

 

Får du ligeløn i dag? Tjek HK’s ligelønsberegner. https://www.hk.dk/raadogstoette/vaerktoejer/ligeloensberegner

 

Du er også inviteret til at deltage i et arrangement på web tirsdag 17. november fra 18-20, hvor du sammen med Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, kan få en uformel snak om de udfordringer, som kvinder stadig møder på arbejdsmarkedet. Kun for kvindelige medlemmer.

 

http://hktilmeld.dk/3300 (Linket er udløbet pr 10/12 2020)