Skærmbillede fra digitalt møde.

Jens Søndergaard er igennem på det digitale landsmøde. I studiet fra venstre er det: Carsten Frisch og Bo Madsen. Foto: AMS

Carsten Frisch, faglig sekretær i HK Privat, havde nok at se til som dirigent på det stiftende landsmøde i Den Grafiske Gruppe lørdag den 31. oktober. Pga. coronakrisen blev landsmødet afviklet digitalt, men det lykkedes ikke rigtigt at få teknikken til at fungere som planlagt. De 25 deltagere i landsmødet havde svært ved at komme igennem med lyd og billede. I stedet for blev mødets chatrum brugt flittigt til at komme med forslag til de opgaver og udfordringer, som gruppen skal arbejde med.

En af dem, der dog kom igennem, var Benedicte Toftegård, som er tillidsrepræsentant på Aller Tryk A/S.
- Vi skal fortsætte det gode arbejde fra branchesektionen. Vi skal fortsætte med nyhedsbrevet. Og med uddannelse af tillidsrepræsentanterne. Det er katastrofalt, at TR-uddannelsen er aflyst pga. corona, sagde Benedicte Toftegård.

Jens Søndergaard, tillidsrepræsentant på Schur Pack A/S, kom også igennem på skærmen. Han mente, at forberedelserne til overenskomstfornyelsen i 2023 er en af de opgaver, som skal stå øverst, når den nye bestyrelse trækker i arbejdstøjet. Men også udfordringer med efter- og videreuddannelse er topprioritet for Jens Søndergaard.
- På min arbejdsplads er robotterne på vej. Der bliver behov for uddannelse, også til de kolleger, der ikke bliver plads til, og som skal ud af faget, uddybede Jens Søndergaard.

I landsmødets chatrum efterlyste Niels Wedege Petersen, tillidsrepræsentant på Jysk Fynske Medier, en kortlægning af den grafiske branche. Og af nye fagområder, som kan være interessante for HK Privat, både i forhold til at tegne overenskomster og i forhold til at organisere nye medlemmer

Rikke Winkler Nilsson fra Fetch Grafik slog til lyd for, at man skal arbejde for nogle modeller, der kan sikre freelancerne. Både af hensyn til den enkelte freelancer, som har svært ved at holde timeprisen, og af hensyn til de fastansatte, som presses, når arbejdsopgaverne udliciteres til freelancere.
Kyong Hee Blumensaadt, tillidsrepræsentant på Eson Pac Denmark A/S, mindede landsmødet om et af de krav, som altid står højt på listen over krav til de grafiske overenskomstforhandlinger: Kortere ugentlig arbejdstid for de grafiske medarbejdere, der arbejder på skæve tidspunkter.

Blandt andre emner, som blev luftet i chatrummet, var: et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø, samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, faglige netværk og arbejdet med at gøre overenskomsterne mere synlige på arbejdspladserne.

Bo Madsen, faglig sekretær i HK Privat, som sekunderede Carsten Frisch på landsmødet, lovede at samle op på de mange indlæg og give dem videre til den nye bestyrelse.

Valg af formand og pladser i bestyrelsen
Efter indsparkene til det faglige arbejde var det tid til at fastlægge antallet af medlemmer i bestyrelsen og længden af valgperioden og vælge formand og medlemmer til bestyrelsen.

Fra HK Privats side var anbefalingen en bestyrelse på 16 medlemmer inklusive formanden og en valgperiode på 2 år. Landsmødet fulgte anbefalingen om størrelsen af bestyrelsen, men ikke længden af valgperioden. Her var der bred enighed om, at det ville være uheldigt, hvis et valg medførte en stor udskiftning i bestyrelsen lige op til opstarten på OK23, og derfor landede landsmødet på en 4-årig valgperiode.

Jens Søndergaard, som indtil landsmødet var formand for Branchesektion it, medie & kommunikation, blev valgt til formand uden modkandidat.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Benedicte Toftegård, Aller Tryk A/S, HK it, medie & industri, Hovedstaden
Bjarne Wiese, Scandinavian Print Group A/S, HK Østjylland
Niels Wedege Petersen, Jysk Fynske Medier, HK MidtVest
Hans Henrik Nielsen, Elopak Denmark A/S, HK Østjylland
Henrik Ludvig Kauman Christensen, Furesø, HK it, medie & industri Hovedstaden
Henrik Røn Pedersen, Nordjyske Medier A/S, HK Nordjylland
Rikke Vognsen, Rosendahls Stibo Complete Company, HK Sydjylland
Rikke Winkler Nilsson, Fetch Grafik, HK it, medie & industri Hovedstaden.
Sanne Sand Høyer, Morgenavisen Jyllands-Posten A/S, HK Østjylland

Følgende var valgt i de lokale HK-afdelinger forud for det stiftende landsmøde:
Kim Buus Nielsen, Green Graphic ApS, HK MidtVest
Lars Maiborg, tillidsrepræsentant på Jysk Fynske Medier, HK Midt
Lars Jensen, Danapak Flexibles, HK Sjælland
Uffe Ring-Petersen, tillidsrepræsentant i Politikens Hus A/S, HK it, medie & industri Hovedstaden
Derudover skal der vælges afdelingsrepræsentanter i HK Østjylland og HK Nordjylland.

Jens Søndergaard er som formand sikret en plads i HK Privats sektorbestyrelse. Den anden af gruppens pladser i sektorbestyrelsen gik til Sanne Sand Høyer.

Afslutningsvis takkede Jens Søndergaard for en - trods alt - god eftermiddag ved skærmene og glædede sig til, at den nye bestyrelse kan mødes fysisk. Her skal der vælges næstformand, repræsentanter til HK Privats faglige udvalg og selvfølgelig lægges planer for de udfordringer, som bestyrelsen skal i gang med.