KMD og Kombit havde nok håbet på, at de værste frustrationer over KSD-sygedagpengesystemet ville have lagt sig 2½ måned efter udrulningen.

Men tilfredsheden er ikke blevet bedre siden udrulningen i uge 25 (start juni). Tværtimod er den faldet yderligere.

Det viser en aktindsigt, som Kommunalbladet har fået i den opfølgende måling, som Kombit har foretaget i uge 36 blandt sagsbehandlere, ydelseschefer og projektledere.

Hos både projektledere og sagsbehandlere er utilfredsheden taget yderligere til, sådan at hhv. 66 og 74 procent er klart utilfredse – og kun cirka 5 procent udtrykker tilfredshed.

Hos Ydelsescheferne er der dog en lille bedring i utilfredsheden, sådan at 58 procent er utilfredse, men stadig kun 10 procent er tilfredse med KSD.

Markant tillidsknæk for automatiske afgørelser

Endnu værre ser det ud for tilliden til de automatiske beregninger og afgørelser, som KSD foretager.

Hvor 46 pct. var utilfredse med de automatiske afgørelser i uge 25, er det tal nu 76 pct i uge 36.

På samme måde er tilliden til beregningsdelen faldet fra at 30 pct var utilfredse i uge 25 til at 57 pct er utilfredse i uge 36.

Retssikkerheden mangler 

Rapporten består desuden af 10 tætskrevne sider med fejl og mangler i systemet.

Beskrivelserne handler især om mangel på retssikkerhed ift partshøringer, udsendelser af breve, forkerte og for sene udbetalinger mv.

Ligesom mangel på support, mangel på overblik, fejl rettes for langsomt, søgning er svært, svært at navigere i systemet mv.