Ny lægesekretæruddannelse på vej

Den nye uddannelse er bygget op om de fem faglige kerneområder: Administration og koordinering, Jura, Sundhed og sygdom, Kommunikation samt Teknologi og data. Uddannelsen løftes fra en merkantil erhvervsuddannelse med specialet lægesekretær til en erhvervsakademiuddannelse og vil foregå på de professionshøjskoler, der uddanner sygeplejersker og andre kliniske faggrupper. Den nye uddannelse bliver en uddannelse på SU, hvor man i praktikperioderne vil få praktikløn i stedet for SU. Det forventes at den nye uddannelse kan være færdigudviklet, så nye studerende kan søge uddannelsen ved Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i marts 2021 eller i begyndelsen af juli for ansøgere på kvote 1 med studiestart september 2021. Den hidtidige uddannelse nedlægges ikke med det samme, da det skal sikres, at der fortløbende uddannes lægesekretærer. Altså vil de to uddannelser køre parallelt i en kortere periode.

 

Vælg den uddannelse, der passer dig

Det betyder altså, at du et stykke tid endnu kan uddanne dig til lægesekretær på den nuværende ordning, eller også kan du vente til 2021 og tage uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Der er endnu en række ubesvarede spørgsmål ift. efteruddannelse, elevansvarlige, lønniveauer osv., men det vil blive fastlagt senere.

 

Søren Sørensen formand for HK Privat Østjylland 2020 

HK ser frem til at byde velkommen

- I HK Østjylland ser vi spændt frem denne udvikling, for det er vigtigt, at vi alle sammen følger med tiden. Vi glæder os til at byde vores nye medlemmer velkomne efter endt uddannelse. Vi vil samtidigt være meget opmærksomme på, at de nuværende lægesekretærer bliver efteruddannede, så de også følger med udviklingen og fortsat er attraktive på arbejdsmarkedet med al deres erfaring, siger Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland. 

Læs om den nye uddannelse her