Et nyt fagligt fællesskab - for HK’ere ansat i a-kasser, fagforeninger, velgørende organisationer og også i kooperationsvirksomheder inden for finans som Arbejdernes Landsbank - blev stiftet lørdag den 31. oktober. Et fællesskab, der skal styrke arbejdsvilkårene og også kompetencerne for den enkelte HK’er.

Navnet er Organisationsgruppen, og den er én af fem nye overenskomstbaserede grupper i HK Privat. Etableringen af grupperne er en del af en ny struktur i HK Privat, hvor de fem grupper erstatter syv branchesektioner. Det kan du læse mere om her https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/okgrupperne

- Vi skal styrke mulighederne for, at vi kan inspirere hinanden. Derfor bliver én af de første ting, vi skal arbejde på, et træf for tillidsrepræsentanter i vores gruppe. Vi vil få meget ud af at dele erfaringer på tværs. Det vil styrke vores faglige arbejde, sagde Gitte Geertsen, som indtil i lørdags var formand for Branchesektionen Organisationer, men nu er valgt som formand for Organisationsgruppen.
Hun er sagsbehandler i 3F's A-kasse og er tillidsrepræsentant.

Også Mette Julie Theilsborg, som er HK-tillidsrepræsentant i 3F’s forbundshus, talte om at styrke dialogen:
- Vi skal lære af hinanden. Lytte, være nysgerrige og give hinanden støtte, opbakning og erfaringsudveksle. Derfor skal vi arbejde på at arrangere et træf. Det er så vigtigt at arbejde med dialogen og kommunikation.
Hun blev også valgt til den nye gruppes bestyrelse.

Marianne Hvestendahl, som arbejder i BUPL, supplerede behovet for mere vidensdeling med et ønske om etablering af flere netværk og fyraftensmøder.

Flere overenskomster og kompetenceudvikling
På det stiftende landsmøde, hvor 38 HK’ere deltog digitalt, blev der også opfordret til, at gruppen skal arbejde for flere overenskomster.

- Vi skal fokusere på, at flere organisationer skal tegne overenskomster - det dur jo ikke, at der er faglige organisationer, som ikke har overenskomst. Og så skal vi arbejde med at få flere aktive fra NGO-organisationerne til at deltage i det faglige arbejde, så der også bliver fokus på deres vilkår, sagde Nicolai Arentz Konradsen, som arbejder i 3F på Fyn og er valgt til bestyrelsen via sin afdeling, HK Midt.

Den nyvalgte formand talte meget om vigtigheden af at højne medlemmernes kompetencer.
- Vi skal have kaste os over at styrke uddannelsesmulighederne for vores medlemmer og fx have gennemgået vores uddannelseskatalog. Rigtig mange af os, der er ansat i organisationer, blev ansat i 80’erne, og har behov for kompetenceudvikling. For nogle kunne det være it-kompetencer, sagde Gitte Geertsen.

I landsmødets chatrum var der flere der påpegede vigtigheden af at arbejde for et bedre arbejdsmiljø og i den forbindelse være meget opmærksomme på de udfordringer, der kan være med hjemmearbejde.


Organisationsgruppens bestyrelse
Formand og bestyrelse blev valgt for en toårig periode.

Formand: Gitte Geertsen, sagsbehandler i 3F's A-kasse og tillidsrepræsentant.

Bestyrelsen for Organisationsgruppen:
Annegrethe Magnussen, ansat hos 3F Guldborgsund
Hanne Langkjær, ansat hos HK Sydjylland
Hanne Møller, ansat hos FOA
Jesper Pedersen, tillidsrepræsentant hos Arbejdernes Landsbank
Mette Julie Theilsborg, tillidsrepræsentant i 3F’s forbundshus
Karl Peder Autzen, ansat hos HK Sjælland
Lil Foged, ansat hos Fagbevægelsens Hovedorganisation
Nina Bech Engelsen, ansat hos Ergoterapeutforeningen

Suppleret med afdelingsvalgte:

Gitte Rahbek, TR hos Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland, HK MidtVest
Jacob Frederik Mikkelsen, ansat hos 3F i Horsens, HK Sydjylland
Lykke Delf Heimbürger, tillidsrepræsentant i Danmarks Lærerforening, HK Service Hovedstaden
Nicolai Arentz Konradsen, ansat hos LO Sektion Odense og Fællessekretariatet, HK Midt
Rikke Johansen, ansat hos Vikingeskibsmuseet Roskilde, HK Sjælland

HK Nordjylland: vakant pga. manglende afholdelse af generalforsamling
HK Østjylland: vakant pga. manglende afholdelse af generalforsamling

Valgt til sektorbestyrelsen:
Formanden - altså Gitte Geertsen - er født medlem
Jacob Frederik Mikkelsen, ansat hos 3F i Horsens