Hvad har tolke, advokatsekretærer, it-folk, callcenteransatte, HK’ere på færgeoverfarter, privatskolesekretærer, vikarer, boligselskabsmedarbejdere, elever og kasinodealere til fælles?

De er alle med i samme faglige HK Privat-fællesskab som de øvrige medlemmer, der er ansat i servicevirksomheder og liberale erhverv.
Fællesskabet hedder Servicegruppen, og den blev stiftet på et digitalt landsmøde i lørdags den 31. oktober 2020. Servicegruppen er én af fem nye overenskomstbaserede grupper i HK Privat, som blev etableret den sidste lørdag i oktober. Grupperne erstatter de syv branchesektioner, som HK Privats medlemmer hidtil har været inddelt i.

Netværk mod ensomhed på hjemmekontoret
48 digitale deltagere var koblet op til landsmødet, der foregik i cyberspace på grund af coronasituationen. Tekniske udfordringer gjorde, at debatten blev knap så dynamisk, som den plejer at være, når fagligt aktive mødes. Men det lykkedes alligevel deltagerne at give forskellige bud på, hvad Servicegruppen skal arbejde med. Fx overenskomsterne, afskaffelse af 50 %-reglen, seniorordninger, arbejdsmiljø, fagene, netværk for de enkelte faggrupper, efter/videreuddannelse, ligestilling og atypiske ansættelser.

Og Lotte Olsen fra Huset Venture appellerede:
- Servicegruppen skal også have fokus på fleksjobbernes forhold. Husk de handicappede. For vi har ikke en stemme selv, sagde hun.
Jan Borup Coyle fra G-It Aps, nævnte en ny problemstilling, der er fremkommet med corona: Ensomhed bag skærmen.
- Flere og flere arbejder alene - hver for sig - på hjemmekontorene. Derfor bør vi have en snak om, hvad covid-19 har gjort ved arbejdsmiljøet, sagde han og nævnte netværksdannelse som en oplagt ting at gå videre med.

Mange medlemmer uden tillidsrepræsentant og overenskomst
Servicegruppen tæller godt 31.000 medlemmer med rigtig mange forskellige fagligheder, hvoraf kun de 6.000 er omfattet af overenskomst. Af samme årsag argumenterede Ole Skovbo Sørensen fra Scandic Horsens, som indtil nu har været formand for Branchesektion Transport & Turisme:
- Den nye servicegruppe skal være noget for alle. Der er mange, der arbejder i små virksomheder uden tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant - eller overenskomst. Vi skal derfor have et 24/7-blik og holde fokus på alle de hverdagsudfordringer, der er på arbejdspladserne, sagde Ole Skovbo Sørensen, som stillede op til formandsposten.

Det gjorde Claus Rostgaard fra Falck også. Han sagde blandt andet:
- Det er meget vigtigt, at vi får valgt en bestyrelse, der repræsenterer mange forskellige grene af vores fag. Bagefter skal vi finde retningen i gruppen og få skabt rammerne, så vi får skabt en dialog med alle medlemmer. Vi skal huske alle dem, der ikke har overenskomst.

Bestyrelsen er valgt for to år
Ved formandsafstemningen kunne Ole Skovbo Sørensen mønstre 17 stemmer, men med 25 stemmer i sin favør gik formandsposten til 44-årige Claus Rostgaard, der er landsklubformand og fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte i Falck. Derudover sidder han i HK Privat Østjyllands bestyrelse.

Landsmødet besluttede på anbefaling af HK Privats formandskab kun at lade bestyrelsen sidde i to år i stedet for fire, så den kan få prøvet sit mandat. Den nyvalgt bestyrelse mødes første gang den 26. november, blandt andet for at tage hul på at formulere en faglig handlingsplan for Servicegruppen. Om det bliver digitalt eller face to face på mindst én meters afstand vides endnu ikke.

Derefter var der valg til gruppebestyrelsen, hvor der skulle vælges 7 repræsentanter - de 8 er valgt i HK-afdelingerne. Det lykkedes ikke tolkene at mønstre stemmer nok til en bestyrelsesplads. Men både Malik Zahoor Hussain og Pirouz Shamekh blev efterfølgende valgt som suppleanter til gruppebestyrelsen.

Bestyrelsen for Servicegruppen
Efter valghandlingen stod det klart, at bestyrelsen for Servicegruppen består af formand Claus Rostgaard + følgende 15 medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen, der var valgt i de lokale HK-afdelinger forud for det stiftende landsmøde:
Anette Meldgaard Røge, KMD A/S, HK Midt
Bettina Smed, Boligselskabet Sjælland, HK Sjælland
Else Vestergaard, Temp Team A/S, HK MidtVest
Gitte Korsgaard Andreasen, ATP, HK Service Hovedstaden
Jess Preben Nielsen Bang, KMD A/S, HK it, medie & industri Hovedstaden
Per Robert Nedergaard Nielsen, CDK Global Aps, HK Sydjylland
Der er stadig ikke valgt afdelingsrepræsentanter i HK Østjylland og HK Nordjylland.

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen, der blev valgt på landsmødet:
Gitte Dausel Vinter, Vivabolig,HK Nordjylland
Jan Borup Coyle, G-It Aps, HK Midt
Lotte Olsen, Huset Venture, HK Østjylland
Margit Kolding, Molslinjen A/S, HK Østjylland
Mette Katrine Hacke, Casino Marienlyst A/S, HK Service Hovedstaden
Ole Skovbo Sørensen, Scandic Horsens, HK Sydjylland
Tine Michelle Altschuler, Casino Munkebjerg A/S, HK Sydjylland

4 bestyrelsesmedlemmer i HK Privats sektorbestyrelse
Formanden for gruppen, Claus Rostgaard, er født medlem af sektorbestyrelsen, som er øverste myndighed i HK Privat. Derudover blev Ole Skovbo Sørensen, Lotte Olsen og Mette Katrine Hacke valgt som repræsentanter i sektorbestyrelsen.