stress

Strømmen af sundhedsfaglige krav har ændret arbejdsgange og lagt op til mange møder og vanskelige beslutninger. De nye opgaver i forbindelse med smitteudbruddet har belastet de offentlige ledere i så voldsom en grad, at de har haft et stærkt stigende antal arbejdstimer og følt mere stress end normalt.

Det viser en rundspørge, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gennemførte fra 17. juni til 2. juli 2020, og som altså beskriver perioden fra nedlukningen i marts og frem til sommerferien. 1700 ledere har bidraget til undersøgelsen, deriblandt ledere i kommuner og regioner, der er medlem af HK Kommunal.

61 procent af lederne i det offentlige har oplevet en større arbejdsbelastning. Af dem har næsten to ud af tre haft flere ugentlige arbejdstimer end i tiden før corona, og næsten hver tiende af dem har øget arbejdstiden med mere end 20 timer om ugen. En fjerdedel har arbejdet 11-20 timer mere end normalt.

60 procent af lederne har under krisen følt sig stresset ”hele tiden”, ”ofte” eller ”somme tider”. Næsten hver anden, 44 procent, betegner stressniveauet som større end normalt.

Alle afdelinger er ekstra belastede

Ledende lægesekretær Anni Hejlesen nikker genkendende til resultatet af FH’s rundspørge til de offentlige ledere. 

- Der er ingen tvivl om, at vi har brugt og stadig bruger ekstra mange timer på at koordinere, aflyse operationer, sørge for genindkalder og holde os orienteret om nye retningslinjer. Jeg og andre ledende lægesekretærer har en stor, koordinerende rolle. Selv om min afdeling ikke er helt i front i forbindelse med de smittede, er vi og mange andre ekstra belastede på den måde, at vi har færre lægesekretærer, fordi mange er udlånt til pandemiafsnit, fortæller Anni Hejlesen, der er ledende lægesekretær i Øjenafdelingen og Kæbekirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Sms fra chefen fredag aften

I øjeblikket er der ”mere ro på” end i foråret, fordi man i mellemtiden har fået mange nye erfaringer, men ind imellem er der stadig noget, der minder om en undtagelsestilstand.

- Fredag aften fik jeg for eksempel en sms fra min chef. Det har jeg aldrig prøvet før. Den bad os om at holde os orienteret om mails henover weekenden, hvor der måske ville komme en vigtig besked.

Presset har været stort og kan ikke fortsætte på samme måde.

- Indtil videre holde vi ud og holder ved. Men vi prøver at finde nogle faste sekretærer til pandemi-afsnittet i stedet for det løbende udlån af ressourcer, som belaster andre afdelinger. Vi ved ikke, hvordan det ender, for det er nærmest umuligt at finde ledige lægesekretærer, siger Anni Hejlesen.