Der blev talt med alvor, grinet og bakket op, da knap 80 medlemmer deltog i det stiftende landsmøde af Industrigruppen, der er en af i alt fem nye overenskomstbaserede grupper i HK Privat.

Med 34.830 medlemmer er Industrigruppen, der dækker over brancher inden for blandt andet industri, byggeri, medicinal, transport, it, kommunikation blandt meget andet, den største af de 5 nye grupper. Mødet foregik digitalt på grund af coronasituationen.

Netop corona-pandemiens konsekvenser for arbejdslivet var noget af det, mange pegede på som det første, den nye gruppe bør tage fat i. Særlig luftfarten, der er en del af industrigruppen, er hårdt ramt. Men også en lang række øvrige industriarbejdspladser har fået en ny hverdag med dertilhørende nye arbejdsvilkår under coronapandemien. Særligt skifteholdsarbejde blev italesat som et generelt problem for hele industriområdet, men også udfordringer specifikt for luftfartsområdet blev nævnt af flere medlemmer.

- Situationen indenfor luftfart er selvsagt meget kaotisk, og en af de tendenser, vi kan se, er, at lokalaftaler opsiges. Vi bliver dermed sat langt tilbage i det faglige arbejde, vi har haft igennem mange år, lød det fra Betina Hvolbøl Thomsen, der er tillidsrepræsentant i Københavns Lufthavne via chatten, der blev flittigt brugt under mødet. Hun blev bakket op af flere af sine kolleger fra luftfartsbranchen.

- 0-timers kontrakter er et stort problem. Og der bliver desværre flere af dem, fordi fleksibiliteten for arbejdsgiver med den type aftaler bliver langt større. Det problem skal vi have stort fokus, sagde Henrik Meiner, som er tillidsrepræsentant hos SAS Ground Handling, da han var igennem via webcam.

En af dem, der var direkte igennem på en webforbindelse, var Susanne Bahne Hansen, der er laborant hos Novozymes og formand for Dansk Laborant-forening. Hun understregede i sit indlæg vigtigheden af dækningsområder som fokus for gruppen. Hun fortalte, at hun oplever, at flere bliver skrevet ud af overenskomsten på hendes arbejdsplads. Et problem, andre medlemmer fra medicinalbranchen nikkede genkendende til.

- Det er de tillidsvalgte, der tager slagsmålet på arbejdspladsen. Der er det oplagt, at vi kan spille hinanden stærke i gruppen, sagde Susanne Bahne Hansen.

Også vigtigheden af at have fokus på uddannelsesarbejdet i kompetence- og samarbejdsfonde blev diskuteret. Flere medlemmer påpegede problemer i forhold til udvalget af kurser og en kompliceret ansøgningsproces. Anette Riber Madsen fra Nunc understregede, at et varieret udbud kun bliver vigtigere. Både set i lyset af digitaliseringen, men også i forhold til medlemmer, der nu bliver skubbet ud i arbejdsløshed grundet corona.

I Industrigruppen er der 290 tillidsrepræsentanter og 549 arbejdsmiljørepræsentanter. Og netop nye former for kurser for de to tillidshverv - og samspillet mellem de to - blev også diskuteret på mødet. Her blev det nævnt, at det vil være oplagt at lave kurser, hvor tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bliver bragt sammen. For der er masser af temaer med fælles berøringsflader, som for eksempel personalepolitikker, corona-situationen og hjemmearbejdspladser.

En mentorordning for nye tillidsrepræsentanter blev også bragt på banen. Susanne Bahne Hansen bragte i sit indlæg desuden et forslag op om at holde kortere webinarer for tillidsrepræsentanter frem for fysiske heldagsmøder.

- Hvis der er noget, corona har lært os, så er det, at vi kan vi være sammen på afstand, sagde hun.

Valg til bestyrelsen
Susanne Bahne Hansen fra Novozymes og Berit Schilling Nielsen fra Energinet Forretningsservice stillede begge op som formænd for Industrigruppen Efter afstemningen stod det klart, at 39 havde stemt på Berit Schilling Nielsen, mens Susanne Bahne Hansen fik 36 stemmer.

På mødet forsikrede Berit Schilling Nielsen, at gruppen med hende får en formand, der brænder for det. Som afgående formand for Branchesektion Produktion understregede hun vigtigheden af, at Industri som den gruppe med den toneangivende overenskomst får bragt hele gruppens meninger og erfaringer videre til både sektorbestyrelsen og CO Industris centralledelse.

Det skal blandt andet gøres ved at have gode forbindelser til de tillidsvalgte, da det er dem, der står med udfordringerne på arbejdspladserne i hverdagen.

- Det er også vigtigt, at vi får etableret nogle stærke netværk, så vi kan få endnu flere udfordringer frem i bestyrelsen, såsom ligelønsarbejdet og udlevering af lønoplysninger til tillidsrepræsentanter, medlemmer, der bliver skrevet ud af overenskomsten, funktionsløn og arbejdstid, fastslog Berit Schilling Nielsen.

Formand og bestyrelse blev valgt for en toårig periode.

 

Bestyrelsen for Industrigruppen:

Formand, Berit Schilling Nielsen, tillidsrepræsentant hos Energinet Forretningsservice, HK Privat Midt

Bestyrelsesmedlemmer valgt på det stiftende landsmøde
Susanne Bahne Hansen, ansat på Novozymes, tillidsrepræsentant, HK Hovedstaden IMI
Marianne Larsen, tillidsrepræsentant hos Novo Nordisk, HK Hovedstaden IMI
Eigil Johannesen, tillidsrepræsentant hos Post Nord Danmark, HK Hovedstaden Service
Mikkel Skammelsen Stærk, tillidsrepræsentant hos SAS Ground Handling Denmark,HK Hovedstaden Service
Henrik Baagøe Fredeløkke, tillidsrepræsentant hos Lego System, HK Sydjylland
Nina Møller Heidelbach, tillidsrepræsentant hos Alfa Laval Aalborg, HK Nordjylland
Vivi Øland Rindsig, Aalborg Lufthavn, HK Nordjylland

Bestyrelsesmedlemmer valgt i de lokale HK-afdelinger
HK Sydjylland: Julie Bæk Krogh, tillidsrepræsentant hos NRGI Elsalg A/S
HK Sjælland: Britta Pugholm, ansat hos CP Kelco ApS
HK Hovedstaden IMI: Elisabeth Dahl Christensen, ansat hos Novo Nordisk
HK Hovedstaden Service: Micha Bitte, ansat hos Aviator Airpost Services Denmark
HK Midt: Bente Domino, tillidsrepræsentant hos CRH Concrete - Expan A/S
HK MidtVest: Gitte Holm Møgelbjerg, fællestillidsrepræsentant hos Grundfos
HK Nordjylland: vakant pga. manglende afholdelse af generalforsamling
HK Østjylland: vakant pga. manglende afholdelse af generalforsamling

Valgt til sektorbestyrelsen:
Formanden - altså Berit Shilling Nielsen - er født medlem
Susanne Bahne Hansen, tillidsrepræsentant hos Novozymes
Nina Møller Heidelbach, tillidsrepræsentant hos Alfa Laval Aalborg,
Mikkel Skammelsen Stærk, tillidsrepræsentant hos SAS Ground Handling DK