Sara Jeanet Haulrich Brendebjerg, første FTR for HK'erne på Sygehus Lillebælt

Med efterårets komme skete der en stor forandring på Sygehus Lillebælt. For første gang nogensinde fik lægesekretærerne en fællestillidsrepræsentant (FTR), der kunne repræsentere dem i den daglige dialog med ledelsen. 

Frontløberen på posten er Sara Jeanet Haulrich Brendebjerg, som er tillidsrepræsentant (TR) for sekretærgruppen på Kvindesygdomme og Fødsler på Kolding Sygehus. Hun står overfor en stor opgave, fordi der ikke er nogen rutiner at overtage og ikke nogen forgænger til at dele erfaringer. 

- Uanset hvad for noget nyt, man skal begynde på, så er det altid lettere, hvis der er en tidligere, som kan hjælpe en i gang. På den anden side er det fint, at jeg kan få indflydelse på, hvordan det bliver. Jeg skal selvfølgelig være FTR, men det skal også være på min måde. Det skal passe til mig, siger Sara.

Hun er fortrøstningsfuld og har fået en god start, ikke mindst fordi hun kan støtte sig til sin fagforening. 

- De konsulenter, vi har i HK Sydjylland, de har en kæmpestor betydning for, at jeg har kunnet stille op som FTR. Jeg føler mig tryg i deres hænder, siger hun. 

Ikke som de andre

Kulturen på Sygehus Lillebælt har altid været anderledes end på de øvrige sygehuse i HK Sydjyllands område. Da sygehuset blev dannet ved oprettelsen af regionerne, blev der ikke lagt vægt på at have tillidsrepræsentanter, fortæller faglig konsulent ved HK Sydjylland, Kirsten Gram. 

- Sygehus Lillebælt gør tingene anderledes, og det er mere op ad bakke at udnytte hele overenskomsten. Man syntes, at det ville være svært at være TR på Sygehus Lillebælt, og det var svært at få nogen til at stille op, da vi gik i gang. Men det er vigtigt, for det er faktisk rigtig godt for alle parter at have tillidsrepræsentanter, siger Kirsten Gram. 

I 2012 lykkedes det så at få den første TR valgt på sygehuset, og i 2014 kom to mere til, hvor den ene var Sara. Efter nogle års stilhed skete der for alvor noget i 2018 og 2019, da det lykkedes at få ideen til at brede sig til andre afdelinger.

Glæde over valget

- Da Sara havde besluttet sig for, at hun gerne ville være FTR, kom der rigtig mange, lange glade kommentarer fra de øvrige TR’er. Det var populært. Det kræver noget særligt at være FTR og det har Sara. Man skal kunne samle andre, være leder for TR-gruppen, fortæller Kirsten Gram. 

Men selv om der nu er en FTR, er der stadig mange afdelinger, som ikke har deres egen tillidsrepræsentant, så indsatsen fortsætter. 

- Der er 10 TR’er nu, men der er 264 lægesekretærer og 168 administrative medarbejdere på hele Sygehus Lillebælt, så der er stadig en del, der savner egen TR, siger Kirsten Gram. Men Sara er allerede ved at gøre noget ved det. 

- Jeg har haft en runde med besøg på afdelingerne i Vejle og i Kolding. Hvor der ikke var en TR, advarede jeg dem om, at jeg meget ønskede mig, at de også fik valgt en, siger hun. 

Faglig konsulent hos HK Sydjylland, Kirsten Gram

Nærhed betyder noget

Siden Sara blev valgt, har hun fået en jævn strøm af henvendelser fra medlemmerne. Det sker tit på mail. 

- De kunne have skrevet til HK tidligere, men mange fik ikke taget sig sammen. Det er lettere, når det er internt i huset. Og på rundturene fik jeg også en del spørgsmål, som jeg er i tvivl om nogensinde var blevet stillet, hvis der ikke var en TR eller FTR, siger hun. 

Sara oplever, at lægesekretærerne er glade for, at der bliver sat fokus på deres faggruppe. De mener, at når der er en FTR, kan de få større indflydelse, blandt andet med udvalgsposter, som man ikke havde før. 

- Som FTR har jeg ikke været involveret i de store ting endnu. Som lokal TR har jeg et rigtig godt samarbejde med ledelsen. Det handler om at have gode relationer, så vi lettere kan komme igennem situationer, hvor vi er uenige. For vi skal jo blive enige til sidst, siger hun og fortsætter: 

- De få gange, hvor jeg som FTR har skullet tale med ledelsen, var det en positiv oplevelse. Alle skal lige vænne sig til, at der er en FTR og finde ud af, hvordan vi kan bruge hinanden bedst. Det handler om tilvænning. Der er altid nogle små bump i ny og næ, men det skal vi jo finde ud af. Jeg synes, vi får det løst på en udmærket måde, slutter Sara Jeanet Haulrich Brendebjerg. 

Sygehus Lillebælt har afdelinger i Vejle, Kolding og Middelfart, og HK Sydjylland dækker de to i Jylland, mens HK Midt dækker den fynske afdeling.