rita fødselsdagsportræt

HK Stats formand siden 2012, Rita Bundgaard, fylder 60 år den 3. november 2020. Foto: Lisbeth Hjort.

’Rita Claumarch Bundgaard er det gode eksempel på, at uddannelse og selvudvikling i passende mængder kan bevirke, at ens livsinteresse bliver ens levevej. Meget handler om, hvorvidt man er klar til at tage chancer, når muligheden viser sig. At man som Rita fx tør stille op til valg, når lejligheden byder sig.’

Sådan står der om HK Stats formand i Kvindernes Blå Bog årgang 2015. Og stillet op, det har fødselaren gjort igen og igen de seneste 2 årtier.

Tillidsposter i HK gennem 20 år

Hendes faglige karriere omfatter poster som afdelingssektorformand i HK Viborg 2000-2007, medlem af bestyrelsen på Viborg Handelsskole 1999, bestyrelsesformand samme sted 2006-2007, tillidsrepræsentant 2003-2007 på Foulum under Danmarks Jordbrugsforskning, Aarhus Universitet, hvor hun senest var ansat som institutsekretær. Medlem af HK Stats sektorbestyrelse blev hun fra 2003. I 2007 blev hun konstitueret som næstformand i HK Stat. I 2008 blev hun valgt til samme post.

Siden 2012 har Rita stået i spidsen for statens HK’ere som formand for HK Stat. En post, hun genopstiller til, når sektoren holder kongres i juni 2021. Rita har deltaget som forhandler ved de centrale ok-forhandlinger på statens område gennem en lang årrække. I marts 2020 trådte hun frem i forreste geled, da hun blev formand for CFU og dermed chefforhandler for alle statens ansatte. Forinden stillede hun sig til rådighed som formand for OAO’s statslige medlemsorganisationer.

"Jeg tror meget på, at fagforeningen skal være helt ude på arbejdspladsen som en naturlig del af arbejdslivet for medlemmet. Som del af et fællesskab kan man udvikle sit fulde potentiale. Og netop det er målet med det faglige fællesskab," sagde Rita ved sin tiltræden som sektorformand i 2012.

Derfor ville hun være formand

Under valgkampen op til kongressen fortalte kandidaten, hvad hun først og fremmest ville med posten. Det var blandt andet at:

  • øge den fagpolitiske indflydelse igennem samarbejde med de politiske partier, som vil bidrage til løsninger og muligheder for HK Stats medlemmer
  • styrke HK Stat som en væsentlig aktør i fagbevægelsen og forhandlingsfællesskaberne OAO og CFU
  • arbejde for, at medier og borgere kender og forstår den værdi, som medlemmerne af HK Stat bidrager med til det danske samfund
  • være med til at videreudvikle en nærværende fagforening, som både centralt og lokalt er i dialog og samarbejde med medlemmerne
  • arbejde for, at medarbejderne på de statslige arbejdspladser i hverdagen oplever, at et medlemskab af fagforeningen har betydning og gør en forskel.

 

Ritas lærende liv

Ritas uddannelse – ’mit lærende liv’, som hun selv kalder det  omfatter en HF-eksamen fra Viborg Amtsgymnasium, 1980. I 1992 blev hun faglært via OMKOF, med baggrund i praktisk erfaring og supplerende teoretisk uddannelse. 1996 stod den på en merkonomuddannelse i Organisation og Strategi. Victoria, Fagbevægelsens lederuddannelse for kvinder (i dag kendt som FLUK) tog hun i 2003. Siden en diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning i 2006, og for tiden læser hun en master i retorik.

Før job og fagpolitisk karriere i staten har fødselaren arbejdet som blandt andet presser i en systue (skønt hun efter eget udsagn hader at stryge) og som såvel kassemedarbejder som leder af kundetjeneste i Ikea.

Rita bor i Sorø og er gift med Erik gennem 36 år. Sammen har de 2 døtre plus Eriks 3 døtre  og flere børnebørn.

LÆS OGSÅ: Fra Foulum til formand i Formel 1-klassen - læs hvad kolleger og samarbejdspartnere siger om Rita Bundgaard