Virtuel TR-konference 2020 Foto Michael Bech

TR-konferencen for HK Stat mandag 2. november 2020 var på mange måder forskellig fra de normale fysiske konferencer. Her taler HK Stats formand Rita Bundgaard til deltagerne via et kamera og to skærme. Foto: Michael Bech

Normalt skulle lobbyen på Hotel Radisson i København tidligt mandag være en ujævn larm af tale og hjertelige hilsener. Og de nervøse arrangører plejer at løbe i sidste øjeblik fra talerstol til kaffebord, mens de prøver at hilse pænt på de tilstrømmende deltagere. For sådan er det altid, når gamle kolleger fra forskellige dele af landet støder sammen ved en af de store faglige konferencer for tillidsrepræsentanter i HK Stat. 

Men denne mandag morgen er der kun en let summen fra maskinparken i det rum, hvor talerne skal holde deres oplæg foran kameraet. Et par håndfulde deltagere fylder intet i den enorme lobby, og der er intet pres på kaffekanderne. Det hele er gjort klart på forhånd under skyldigt coronahensyn, så to rum med hver ni deltagere og udstyret med skærm, kamera og vandflasker er adskilt fra maskinparken og talerne.

LÆS OGSÅ: Man skal øve sig i at blive skubbet lidt ud over kanten

Det er faktisk kun de tre teknikerne, der har travlt med at få de mange adgange til den virtuelle konference på mødeplatformen Zoom til at virke. Det er nemlig nye tider for konferencerne og de store forsamlinger.

”Bliver det for fremmedgørende?”

HK Stats TR-konference i 2018, som også handlede om kompetenceudvikling, havde 130 deltagere – denne gang er der 150. Sidst mødte de alle frem fysisk – nu er deltagerne fordelt med nogle få til fysisk fremmøde, nogle flere rundt omkring skærme i de lokale afdelinger, mens flertallet deltager virtuelt fra kontoret eller hjemmet. Lidt af en historisk prøve på, om det kan lade sig gøre på samme tid, mens det stadig er meningsfuldt og involverende.

LÆS OGSÅ: Sådan forløb TR-konferencen 2018 (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

Formanden for HK Stat, Rita Bundgaard, er før den virtuelt-fysiske live-satsning bekymret for, om budskabet om fokus på mere efteruddannelse til HK Stat-medlemmerne kommer ud over rampen. 

- Vi skal tale ud i intetheden, mens vi bliver filmet og transmitteret. Vil det skabe for megen distance, kan vi overhovedet involvere tillidsrepræsentanterne og bliver det for fremmedgørende? Jeg ved med mig selv, at jeg har det bedst med et fysisk publikum. Nu ved jeg ikke, om de er derude, siger Rita Bundgaard.

Det er HK Stats formand, som først taler til medlemmerne. Og hun er helt med på, at det digitale format kan virke begrænsende for nogle af dem. Men coronakrisen skal ikke stoppe kompetenceudviklingen. 

Giver arbejdsglæde og effektivitet

- Det er et meget vigtigt emne, vi afholder konference om. Vi skal have gang i mere efteruddannelse til vores medlemmer, så deres kompetencer kan blive styrket i deres eksisterende arbejde – og eventuelt give dem et bedre ståsted til at søge andre jobs. I skal være med til at skabe en motiveret tilgang ved at hjælpe med at fjerne de barrierer for kompetenceudvikling, der er for mange medlemmer. Et godt sted at starte er med dialog: Oplys og hjælp medlemmerne! Og gå i samarbejde med arbejdsgiverne, siger Rita Bundgaard.

Netop samspillet mellem ledelse, TR og medarbejder er helt essentielt, mener konsulent og ekspert i kompetenceudvikling Hanne Shapiro. Samtidig betoner hun, at hendes undersøgelser på statslige arbejdspladser viser, at valget af den rette uddannelse helst både skal understøtte udviklingen af den enkeltes arbejdsliv, passe med hjemmelivet og fungere rent praktisk.

LÆS OGSÅ: TR-konferencen 2020 - inspiration, materiale og redskaber til kompetenceudvikling

- Koblingen mellem uddannelse og udnyttelse er vigtig. Hvis man sammen med arbejdspladsen rammer den rette uddannelse, får man både større arbejdsglæde, bedre effektivitet, mindre stress og øget produktivitet. Men kom først i køen til efteruddannelse! For dem, der ikke sørger for at holde kompetencerne ved lige, står forrest næste gang, der skal skæres jobs væk på de statslige arbejdspladser, siger Hanne Shapiro.

HK’erne udgør ifølge direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Signe Friberg Nielsen, 14 procent af medarbejderne i staten. Hun vil meget gerne være med til at understøtte deres kompetenceudvikling, og roser HK’erne for at løse mange af de vigtige opgaver på tværs af staten.

- I må endelig ikke holde jer tilbage! Vi har sendt et brev til samtlige HR-afdelinger på statens arbejdspladser for at få mere gang i uddannelse af HK’erne. Det skal løses lokalt via et samarbejde mellem TR, medarbejder, HR-afdeling og arbejdsgiver, siger Signe Friberg Nielsen.

”Vær opsøgende uden at være anmassende”

Oplægsholdernes budskaber og små videoer ramte alle deltagere digitalt. Men der blev også plads til både at vende spørgsmål og løsninger på tomandshånd og i grupper på Zoom. Så selv om alle ikke var samlet i samme rum, så fik deltagerne både faglige input og kollegakontakt med hjem. Her er nogle kommentarer fra chatten efter konferencen:

”Vi skal lære at være opsøgende uden at være anmassende.” – ”Det kan være en vej at sende personlige indkaldelser til små samtaler.” – ”Vi skal blive bedre til at dele ud af egne erfaringer.” – ”Det er oplagt at få besøg af en uddannelseskonsulent ude i afdelingerne.”

LÆS OGSÅ: Kom i form til fremtiden

Rita Bundgaard havde været skeptisk – men bagefter var hun overvejende positivt stemt oven på eksperimentet med den nye konferenceform.

- Som et første forsøg gik det godt. Jeg havde også indtryk af, at folk var fint med. Det er en ny måde at være sammen hver for sig. Jeg mangler dog medlemmerne i rummet, når jeg taler, så der kan opstå en mere naturlig dialog. Men det her kan sagtens fungere, siger Rita Bundgaard.