Mand og kvinde ved rundt mødebord

Formandsskabet lige før, de går live. Foto: BCR

Peanuts, bolcher og håndsprit.

Der var på forhånd sendt goodiebags ud til de mere end 200 medlemmer, der havde tilmeldt det stiftende landsmøde for fem nye grupper i HK Privat. Egentlig var det planen, at mødet skulle have været afholdt på Hotel Nyborg Strand allerede tilbage i foråret, men på grund af corona blev mødet udskudt til 31. oktober 2020. Og da pandemien stadig har fat i Danmark måtte medlemmerne deltage via en livestream hjemme fra stuerne og nyde den tilsendte proviant.

Simon Tøgern, formand for HK Privat, indleder med at understrege, at han ville have givet en brækket arm for at have kunne stå ansigt til ansigt med medlemmerne. Trods afstanden er humøret dog højt fra start, da han sammen med næstformand Anja C. Jensen byder deltagerne velkommen.

- Velkommen til landsmødet. Eller i virkeligheden velkommen til landsmøderne, for vi skal jo have stiftet vores 5 nye OK-grupper, indleder Simon Tøgern med et stort et smil.

For at komme endnu tættere på medlemmerne og de udfordringer og muligheder, de står over for inden for netop deres branche, blev det på HK Privats Kongres i 2019 besluttet at erstatte de hidtidige syv branchesektioner med fem nye overenskomstbaserede grupper: Industri, Service, Sundhed, Organisationer og Grafisk. Luftfartsområdet vil desuden fortsætte som branchesektion.

- Men Simon, er det i virkeligheden ikke lidt kedeligt at snakke struktur. Fungerer det egentlig ikke meget godt? spørger Anja C. Jensen drillende formanden, efter de to har budt velkommen.

- Jo, de fungerer måske OK, men de er ikke altid svaret på de spørgsmål, vi stiller for tiden, siger Simon Tøgern.

Han forklarer, at målet med de nye grupper er at skabe mere engagement blandt medlemmerne ved, at de nu får en klar kanal.

Det snørklede skal væk
Overenskomsterne er HK Privats kerneprodukt. Det er der, arbejdsvilkårene bliver aftalt, og så er det også gennem overenskomsterne, at der bliver implementeret nye ting. Derfor er det også naturligt, at de nu i højere grad bliver omdrejningspunktet for medlemsstrukturen, forklarer formanden:

- I branchesektionerne kunne man møde kolleger, som ganske vist var fra nogenlunde samme branche, og så alligevel ikke. Derudover ville man også møde kolleger, der er omfattet af mange forskellige overenskomster. Det er uigennemskueligt og ikke særlig demokratisk - og det værste er, at det heller ikke appellerer til, at man engagerer sig.

- Når man er en gruppe, hvor alle andre er omfattet af den samme overenskomst, så vil man bedre kunne fokusere arbejdet både med formulering og indsendelse af krav, men også forstå overenskomsten og de muligheder der er i den, eksempelvis regler for lønforhandling og uddannelse.

Simon Tøgern forsikrer samtidig, at de medlemmer, der ikke har en overenskomst, ikke er glemt i den nye struktur.

- De ikke overenskomstdækkede medlemmer betragter vi som om, at de lige om lidt vil være omfattet af en. Lidt optimistisk, men det er jo også sådan, at de stemmer om overenskomstresultatet, siger Simon Tøgern.

Derfor er de ikke overenskomstdækkede placeret i den gruppe, som de ville høre til, hvis de havde en.

- Og hvis man i gruppen så har lyst til at nørde på, hvordan man får det ændret, at de ikke er dækket, så er det jo også en mulighed og et arbejde, vi gerne vil understøtte, siger han, inden han pludselig bliver afbrudt.

Huxi Bach på landsmøde

Komikeren Huxi Bach besøgte landsmødet og gav både formandsskabet og diverse politikere en gang røg.

Huxi Bach kom forbi

- Er der overhovedet nogen, der ser med på sådan noget her?

Denne gang er det ikke næstformanden, der stiller spøgefulde spørgsmål til formanden. Men derimod komikeren Huxi Bach, der er trådt ind i studiet.

Selv om Huxi Bach har ret i, at kantinen i forbundshuset er skræmmende tom denne lørdag eftermiddag, kan Simon Tøgern heldigvis berolige ham med, at der faktisk er 223, der ser med hjemmefra.

I det efterfølgende onemanshow giver Huxi Bach medlemmerne gode råd om blandt andet påklædning til Teams-møder. Både Morten Østergaard, Frank Jensen og Danske Bank får også et par satiriske kommentarer med på vejen, inden han igen kalder Simon Tøgern og Anja C. Jensen tilbage i studiet. Her kan han ikke kan dy sig for at lade en kommentar falde om, hvad det egentlig er, dem, der er ansat i HK, fremover skal lave. Folk betaler jo deres kontingent, som han påpeger, og er det så ikke jer, der skal lave arbejdet?

- Det her er ikke FDM! Vi er en bevægelse, og vi er til stede på mange niveauer som organisation, og vi har aktive tillidsfolk på tusindvis af arbejdspladser, siger Simon Tøgern.

- Vi har det her slogan ”Sammen er du stærkere”. Det er faktisk noget, vi mener helt nede i maven. Vi er ikke bare et servicekontor. Vi er en bevægelse, der har brug for aktivister, supplerer Anja C. Jensen.

Efter at have sagt farvel til Huxi Bach sætter Simon Tøgern og Anja C. Jensen gang i den formelle del af landsmødet, hvor hver af de fem nye grupper blandt andet skal diskutere, hvilke opgaver og initiativer der skal sættes i gang, og de nye bestyrelser skal vælges.

- Vi fik valgt nogle stærke bestyrelser i alle grupper, men det holdt hårdt at gennemføre gode debatter, da teknikken drillede alt for meget. Men nu kan vi heldigvis gå i gang med arbejdet, siger Simon Tøgern, som fortsat efter mødet vil have givet en brækket arm for, at de fagligt aktive kunne have mødtes fysisk. 

Du kan læse mere om de fem grupper, og hvad der blev besluttet på landsmødet her

Den grafiske gruppe er for medlemmer ansat i den grafiske branche og mediebranchen.
Industrigruppen er for medlemmer, der er ansat i produktionsvirksomheder.
Organisationsgruppen er for medlemmer, der arbejder i faglige organisationer, interesseorganisationer og kooperative virksomheder.
Servicegruppen er for medlemmer ansat i servicevirksomheder og liberale fag.
Sundhedsgruppen er for medlemmer ansat i sundhedssektoren.