Lasse Thorn - OK-baserede grupper

Lasse Thorn, formand for HK Privat Sjælland, sidder klar til virtuelt møde på hjemmekontoret. 

De overenskomstbaserede grupper skal varetage medlemmernes interesser inden for områderne: Industri, Service, Sundhed, Grafisk samt Kooperation & organisationer.

Lasse Thorn oplevede mødet som konstruktivt og engagerende – helt i tråd med de nye gruppers formål.

På HK Privats kongres i 2019 blev det besluttet, at de tidligere branchesektioner skulle erstattes af de 5 overenskomstbaserede grupper. Tanken med den nye struktur er, at fagforeningsarbejdet skal være mere relevant, det skal og foregå helt tæt på medlemmernes hverdag, og det enkelte medlem skal i langt højere grad end tidligere engageres i arbejdet.

- Fagforeningen er medlemmernes, og det arbejde, vi laver, giver kun mening, hvis idéerne kommer direkte fra medlemmerne. Det giver de overenskomstbaserede grupper et bedre grundlag for, mener Lasse Thorn.

Stærk repræsentation fra HK Privat Sjælland

Hele 20 medlemmer fra HK Privat Sjælland valgte at deltage i mødet, og vores lokalafdeling udgjorde således 10 % af deltagerne. Det er Lasse meget glad for.

- Jo flere, vi er, des mere bliver HK Privat Sjællands medlemmers stemme hørt. Det er selvfølgelig noget, jeg glæder mig over som formand, siger Lasse.

Nedenfor kan du se, hvem der repræsenterer HK Privat Sjællands i de enkelte grupper:

  • Sundhedsgruppen: Jeanette Hansen, ansat hos tandlæge Peter Amund Nielsen
  • Industrigruppen: Britta Pugholm, CP Kelco ApS
  • Servicegruppen: Bettina Smed, Boligselskabet Sjælland
  • Den grafiske gruppe: Lars Jensen, Danapak Flexibles
  • Organisationsgruppen: Rikke Johansen, Vikingeskibsmuseet Roskilde
    og Karl Peder (Kalle) Autzen, HK Sjælland

Har du spørgsmål til, hvad den nye struktur betyder for dig, så kontakt gerne HK Sjælland.