Corona-epidemien var – og er - en stor udfordring for arbejdsmiljøet i landets kommuner, men tak været et respektfuldt samarbejde med medarbejdere og ledelse i Fredericia Kommune, fik man her hurtigt løst mange af problemerne, fortæller Helle Bang Andersen, der både er fællestillidsrepræsentant for kommunens cirka 370 HK’ere og arbejdsmiljørepræsentant.

- Vores Hovedudvalg er inde over rigtig mange ting, så det var helt naturligt, at vi som medarbejdere hurtigt blev inviteret til møde om den omfattende nedlukning i foråret, fortæller Helle Bang Andersen i en video, som HK Kommunal har produceret, og som har fokus på corona-erfaringerne i forhold til arbejdsmiljøet i det kommunale.

NÆRVÆR I BESLUTNINGERNE

Møderne foregik via Teams, da mange – deriblandt Helle Bang Andersen selv – var sendt hjem.

- Hovedudvalget besluttede også, at de forskellige MED-udvalg skulle mødes på Teams for at få mere nærvær i beslutningerne. Så MED-systemet fungerede, siger Helle Bang Andersen:

- Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem ledelse og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har stået sin prøve, og hvis der er noget vi tager med os fremadrettet, så er det altid at huske, hvor vigtigt det er, at medarbejdere og ledelse står på samme platform, når noget skal ud i organisationen, siger Helle Bang Andersen.