To mænd holder møde - begge har ansigtsmasker på

- En besynderlig mangel på konsekvens. Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, efter at de ansvarlige myndigheder i sidste uge i forlængelse af de generelle corona-restriktioner meldte ud, at for eksempel jobcentre og Borgerservice ikke er omfattet af krav om brug af mundbind.

HK Kommunals næstformand henviser til, at blandt andet biblioteker til forskel fra jobcentre og Borgerservice er omfattet af de mundbinds-krav, der også gælder for en lang række andre indendørsområder, hvortil der er ’offentlig afgang’.

- Mange steder har man fra Borgerservice eller jobcentret direkte adgang til for eksempel biblioteket. Det virker ganske mærkværdigt, at man som borger eller ansat skal tage sit mundbind eller andet værnemiddel på eller af bogstaveligt talt i døråbningen mellem forskellige, kommunale tilbud, der alle har meget borgerkontakt, siger Mads Samsing.

Myndighederne kunne klart have håndteret sine påbud langt mere konsistent og med en højere grad af sammenhæng i tingene, mener næstformanden, der udtrykker stor forståelse for, at mange ansatte er desorienterede over de nuværende corona-udmeldinger.

Retningslinjer stikker i alle retninger

Manglen på centralt fastsatte krav om mundbind på for eksempel jobcentrene betyder nemlig også, at der er et decideret virvar af tolkninger af værnemiddel-politikkerne kommunerne imellem og endda mellem forskellige, kommunale afdelinger. Det viser de mange indberetninger, HK Kommunal har modtaget fra arbejdspladser landet over.

På nogle arbejdspladser har den lokale ledelse helt forbudt de ansatte på jobcentrene at bære mundbind i mødet med borgeren. Andre steder har man ligefrem gjort brug af værnemidler obligatorisk.

Så er der de arbejdspladser, der gjort brugen af værnemidler frivillig, mens atter andre arbejdspladser satser på en udbredt grad af hjemmearbejde.

Arbejdsgivers ansvar

HK Kommunals næstformand slår fast, at det ifølge arbejdsmiljøloven til syvende og sidst er arbejdsgivernes ansvar, at de ansatte kan varetage deres arbejde på en tryg og sikker måde.

- Set i lyset af myndighedernes linje betyder det efter min bedste overbevisning, at arbejdsgiverne som minimum skal stille værnemidler til rådighed for de ansatte, der måtte ønske at beskytte sig selv, borgerne og deres kolleger mod smitte. Det kan for eksempel være i form af visirer, hvis kravet er, at borgerne skal kunne se medarbejderens ansigt, siger Mads Samsing.

Artiklen er opdateret 04. november 2020