beskidt rist

På et kursus på Skive Kaserne oplevede Simone Kyed Kaptain ikke mindre end to beskidte værelser. Men reglerne siger, at indkvartering på tjenesterejser skal være af 'hotellignende standard, Privatfoto. 

Mere end 5.500 forsvarsansatte er på Facebook gået 'Til kamp mod ISS', og medarbejdere på en række af statens arbejdspladser har været bekymrede for, om rengøringen lever op til de skærpede krav for at beskytte mod coronaen.

Midt i en global pandemi er rengøringen vigtigere, end nogensinde. Men hvilke regler gælder? Og hvad kan man gøre, hvis forholdene ikke er i orden? Og hvad skal man gøre, hvis man som fx Simone Kyed Kaptain har fortalt, møder et møgbeskidt hotelværelse? Redaktionen har spurgt HK Stats faglige chef, Lina Gisselbæk Lauritsen, og arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech.

LÆS OGSÅ: Trods corona halter rengøringen på flere statslige arbejdspladser

Flere regler på spil

Der gælder flere regler for rengøring på statens arbejdspladser, og når man er på tjenesterejse med overnatning. Arbejdsmiljølovgivningen har regler om rengøring og PAV (Medarbejder- og Kompetencestyrelsens personaleadministrative vejledning, red.) har vejledning omkring tjenesterejser.

Arbejdsmiljølovgivningen har regler om rengøring

Arbejdsmiljølovgivningen har nogle regler, som man kan læse om i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, fortæller arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat Betina Halbech.

Arbejdsstedet omfatter hele virksomhedens bedriftsområde, og dermed alle bygninger, anlæg mv., som ansatte har adgang til som led i deres arbejde.

Som det fremgår af bekendtgørelsens §41 skal arbejdsstedet holdes forsvarligt vedlige, rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige. ’Herunder skal bl.a. navnlig iagttages at vinduer, lysarmaturer og lignende vedligeholdes og rengøres. Rengøringen (af arbejdsstedet generelt) skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening ikke spredes’, lyder det også.

Rengøring bør ske mindst en gang dagligt

Reglerne omkring vedligehold og rengøring gælder hverdagen på de statslige arbejdspladser, men de gælder også, hvis man overnatter med arbejdet, påpeger arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech.

- Billederne (fra Simone Kyeds overnatning på Skive Kaserne, som du kan se nederst i artiklen, red.) dokumenterer et fuldstændig uacceptabelt rengøringsniveau i forbindelse med den indkvartering, om forsvaret her stiller til rådighed for deres medarbejdere.

- Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om at arbejdsstedet, herunder soverum, skal holdes forsvarligt vedligeholdt, rent og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det gælder helt generelt, men er endnu mere afgørende i øjeblikket, hvor arbejdsgiver også skal forebygge risikoen for smitte med covid-19, understreger Betina Halbech.

Coronaen betød, at arbejdsgiverne fik pligt til at opprioritere den regelmæssige rengøring. Det fremgår fx af statens ’Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser’, at arbejdsgiver bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter (...) herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange. Rengøring bør ske mindst en gang dagligt og oftere ved mange personer, lyder det.

Betina Halbech oplyser, at der er nye og opdaterede retningslinjer på vej efter de seneste ændringer i landets smittetryk. Redaktionen følger op, så snart de nye regler bliver offentliggjort.

Hvad kan den enkelte gøre?

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsens personaleadministrative vejledninger er desuden en vejledning omkring tjenesterejser, hvor det fremgår, at ’passende indkvartering’ skal leve op til ’hotellignende standard’, når tjenestestedet sørger for indkvarteringen.

Men hvad gør man, hvis rengøringen eller indkvarteringen ikke er i orden? Man skal selvfølgelig følge arbejdspladsens instrukser for eventuelle klager. Derudover kan man tage fat i sin arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant, med henblik på, at det bringes videre i organisationens samarbejds- og arbejdsmiljøfora. Det er rigtigt godt med billeddokumentation, så det kan være en god ide at tage mobilen frem og tage nogle fotos.

- Man kan også påpege det i APV-undersøgelser, trivselsmålinger eller i nogle tilfælde, som fx i forsvaret, tilfredshedsmålinger. Men det har jo oftest lange udsigter og løser ikke aktuelle problemstillinger, der burde bringes i orden her og nu, påpeger Betina Halbech.

Klag til chefen – og aftal et andet hotel

Kan man lade sig indkvartere på et nærliggende hotel, når standarden ikke står mål med det, der fremgår af vejledningen og så få refunderet sine udgifter?

Ja. Men det skal aftales først, siger faglig chef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen.

- Vi er inde på et område, hvor der er arbejdsmiljømæssige regler, som definerer, at der skal være rent og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er chefens ansvar, at forholdene lever op til loven, og det vil derfor være helt relevant at tage fat i sin chef eller overordnede og klage over forholdene – herunder pege på kravene på arbejdsmiljøsiden. Her kan medarbejderen tilkendegive, at det tilbudte niveau ikke er i orden, og at man kraftigt henstiller til, at der gives mulighed for en anden/alternativ indkvartering. Her kan man pege på, at den indkvartering, som tilbydes, skal være af hotellignende standard, siger Lina Gisselbæk Lauritsen.

Som medarbejder vil du dog ikke efter de ansættelsesretlige regler have ret til at forlade arbejdet uden aftale med din chef, da dette kræver at liv, ære eller velfærd er på spil, påpeger den faglige chef.

- Hvis du vælger en alternativ indkvartering på et hotel, vil du derfor ikke nødvendigvis have ret til at få udgifter hertil refunderet, hvis det ikke på forhånd er aftalt med chefen. Du har som medarbejder naturligvis også mulighed for at tage spørgsmålet op med din TR, som kan bringe spørgsmålet op på rette niveau i organisationen. De fleste chefer vil nok have en naturlig tilbøjelighed til at rette op på den slags forhold, så den slags kritik kan undgås, siger den faglige chef.

Redaktionen erfarer, at nogle chefer i forsvaret godkender indkvartering på eksterne hoteller, når forsvarets interne tilbud ikke kan leve op til hotellignende standard.

Ny brugerundersøgelse midt i heftig kritik

I eksemplet fra Skive Kaserne fortalte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at der blev iværksat en kontrol af al indkvartering på Skive Kaserne, efter HK Statbladet havde sendt en række billeder. I Facebook-gruppen ’Til kamp mod ISS’ fortsætter kritikken dog på flere fronter, og ifølge flere opslag i gruppen, har forsvaret nu iværksat en ny undersøgelse af brugernes tilfredshed.

Forsvarsminister Trine Bramsen skal i åbent samråd om sagen i Folketingets Forsvarsudvalg. Folketinget oplyser til HK Statbladet, at det samråd er planlagt til den 27. november 2020 klokken 9.30.

Har du et tip? Skriv til redaktionen og send gerne billeder med.

LÆS OGSÅ: Forsvarsansatte raser over ISS: en total fiasko

PAV 21.6.2. Tjenestestedet indkvarterer

Tjenestestedet kan vælge selv at sørge for passende indkvartering. I så fald anviser tjenestestedet overnatningsfaciliteter og sørger for afregning for disse. Der kan både være tale om tjenestestedets egne lokaliteter og om lokaliteter, som tjenestestedet lejer (hotel, pensionat, kursuscenter, (ferie)lejlighed mv.). I denne situation har den ansatte ingen merudgifter til overnatning og kan derfor hverken få refunderet overnatningsudgifter eller udbetalt udokumenteret nattillæg. Ved passende indkvartering forstås værelse af hotellignende standard med toilet og bad i umiddelbar nærhed og sædvanligvis med mulighed for forplejning i form af morgenmad. Udgangspunktet er, at overnatning finder sted i eneværelse. Der kan dog være specielle situationer, hvor forholdene gør, at det vil være hensigtsmæssigt og naturligt at udnytte eksisterende faciliteter sådan, at flere overnatter i ét rum, fx på militære øvelser o.l. eller under visse tjenesterejser i Grønland.
Kilde: PAV

OBS: Denne artikel er opdateret den 20.11 med den nye opdaterede vejledning, ’ Retningslinjer om ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser mv. i lyset af udbruddet af covid-19’, som blev udsendt den 11.11. 2020.

’De offentlige arbejdsgivere har et stort ansvar for, at der på de offentlige arbejdspladser er taget initiativer til at sikre, at smittespredningen minimeres', lyder det blandt andet.

Se billeder fra Simone Kyeds overnatning på Skive Kaserne

Artiklen er opdateret 20. november 2020