Ældre hænder får hjælp

HER GÆLDER AFTALEN

Aftalen gælder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner

HK Kommunal har sammen med de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet indgået en aftale med arbejdsgiverne I KL, der giver de syv corona-lukkede kommuner i Nordjylland mulighed for at flytte medarbejdere til kritiske funktioner.

Kritiske funktioner er eksempelvis sundheds – og ældrepleje og børneområdet. Det kan også være opgaver som rengøring, når dette er nødvendigt for de kritiske funktioner.

Hurtig og fleksibel indsats

Formålet med aftalen er at sikre, at der i den akutte corona-situation kan handles hurtigt og fleksibelt i de syv berørte kommuner.

Arbejdsgiveren skal ifølge den nye aftale sørge for, at der tages lokale drøftelser, og at der indgås lokale aftaler. Udgangspunktet er, at den enkelte medarbejder tages med på råd og inddrages så tidligt som muligt.

På grund af den tilspidsede situation er der dog samtidig givet mulighed for, at arbejdsgiveren i akutte og helt ekstraordinære situationer kan handle først for derefter at optage drøftelser og indgå lokale aftaler. I så fald skal det ske hurtigst muligt og senest inden for 1 uge. Sådanne situationer kan opstå ved kritisk personalemangel eksempelvis i ældreplejen.

Formanden lægger vægt på frivillighed

Formanden for HK Kommunal Lene Roed er tilfreds med aftalen, og hun lægger vægt på, at parterne har været enige om, at frivillighed giver det bedste resultat.

- Så min forventning er klart, at de opgaver, der presser sig på i de syv kommuner, kan løses af frivillighedens vej. Vi så det samme i foråret, hvor rigtig mange HK’ere over hele landet bød sig til på andre områder og udviste en kæmpe fleksibilitet. Så vi har ikke oplevet problemer tidligere, og derfor er mit klare udgangspunkt, at det også her kan håndteres på samme gode måde med frivillighed, siger Lene Roed.

Hold kontakt til hinanden

Formanden fremhæver, at det er vigtigt, at ingen bliver sat i situationer, hvor man ikke får oplæring eller har kompetencerne til at kunne løse opgaven forsvarligt. Aftalen træder i kraft med det samme og løber frem til 3. december. Lokale aftaler kan dog indgås frem til 15. december.

Lene Roed opfordrer kolleger til at holde kontakt under nedlukningen.

- Jeg ved, at mange nordjyder vil komme til at opleve en særdeles usikker situation, hvor der både kan opstå tvivl og isolation. Derfor skal min opfordring være, at kolleger fra samme arbejdsplads holder kontakt under nedlukningen, at I ringer og skriver til hinanden og holder hinanden orienteret om, hvad der sker - både de der er på arbejdspladsen og de, der må arbejde hjemme. Og ellers sender jeg bare de allerbedste hilsner til alle jer, der er berørt af denne dramatiske situation, siger Lene Roed.