Intet krav om mundbind hos Borgerservice og jobcentre: 'Det er meget forvirrende'

Det er ikke på alle offentlige institutioner, man kræver, at medarbejdere og borgere har mundbind på. Man kan sagtens tage en tur på Borgerservice eller i jobcenteret uden at tage visir eller mundbind på. Det undrer Benny Straby, der arbejder i Borgerservice i Høje-Taastrup Kommune. - Der er noget ulogisk i, at hvis man arbejder på Borgerservice, der er placeret på et bibliotek, så skal borgere bære mundbind, siger han. Benny Straby oplever, at borgerne har været meget forvirrede over, hvorfor det ikke er et krav. Derudover er han og kollegaerne utrygge. HK oplever også, at medlemmerne er forvirrede. - Problemet er, at det er så uklart, hvilke regler der gælder og ikke gælder. Jeg kan godt forstå, hvis nogle af vores medarbejdere føler sig utrygge, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. For nogle kommuner har valgt at anbefale brug af mundbind, selvom det ikke er et krav. - Nogle får det ene at vide, og andre får noget andet at vide. Jeg skal ikke gøre mig klogere end sundhedsmyndighederne, men det er vigtigt, at vi får noget klarhed, siger han. Han mener derfor, at det er vigtigt, at man laver nogle aftaler mellem ledere og medarbejdere, hvis der ikke er et krav om mundbind.

DR P4 Nyheder, DR.dk m.fl.
06-11-20

It-system til sygedagpenge var godkendt, men efter udrulning til alle kommuner gik det galt

Siden sommer har alle landets kommuner brugt et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge. Det har været en periode med mange frustrationer og mangel på support. - Jeg er ikke glad for, at systemet har så mange børnesygdomme. Det er ærligt talt temmelig belastende. Min fornemmelse er, at det her system er blevet rullet ud for tidligt, fordi der har ligget et pres på, at nu skulle det igennem, siger Per Bech Grønning, jobcenterchef i Lolland Kommune. Han bakkes op af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal, der repræsenterer mange af de sagsbehandlere, der skal bruge det nye system. - Når du indfører et nyt system, kan du forvente, at der er nogle fejl, som skal rettes i en periode. Men omfanget og alvorligheden af fejl lige nu er helt ude af proportioner i forhold til, hvad der er rimeligt at forvente, siger han. Kombit er i gang med en udrulning af et andet system, KY. - Det er dybt paradoksalt, at det største store skridt i retning af monopolbruddet, der vinder KMD den ene af kontrakterne, mens en anden udbyder (Netcompany) vinder KY-kontrakten, hvorefter KMD så fejler så massivt i at levere et system, der fungerer, siger Mads Samsing.

Altinget m.fl.
06-11-20

Nyt ydelsessystem giver fejlagtigt afslag på sygedagpenge

For mange danskere på sygedagpenge er det i øjeblikket forbundet med stor usikkerhed, om der går penge ind på kontoen. Sådan har det været siden juni, hvor et nyt it-system blev rullet ud i kommunerne. Flere kommuner bekræfter, at systemet genererer fejlagtige afslag og medfører forkerte eller forsinkede udbetalinger. Systemet, KSD, skulle automatisere en del af sagsbehandlingen. Men ifølge flere kommunale chefer ligger deres medarbejdere nu vandret, fordi de manuelt skal gå systemets afgørelser efter i sømmene og hjælpe borgere. Tilliden til de automatiske afgørelser er da også helt i bund, viser en undersøgelse udført af kommunernes it-fællesskab Kombit blandt ydelseschefer og sagsbehandlere. HK Kommunal er dybt bekymret for både borgernes retssikkerhed og arbejdsmiljøet på job- og ydelsescentre. - Det er dybt alarmerende. Det er jo ikke første gang, et nyt it-system er kommet slingrende fra start, men graden af problemer her er enorme og overstiger, hvad man har oplevet tidligere, siger næstformand Mads Samsing.
Projektdirektør Peter Lykke Egelund, Kombit, erkender, at implementeringen har været hårdere end forventet, og at systemet ikke skulle være rullet ud i én stor bølge.

Altinget, Ritzau, A4 Medier, Computerworld m.fl.
06-11-20

Skive Kommune kåret til årets elevplads

HK MidtVest har kåret Skive Kommune som ’Årets elevplads’. Jeanette Kiilerich og Sofie Kjær Haislund har ikke fortrudt beslutningen om at skifte spor og tage uddannelse nummer to. -Vi er blevet taget så godt imod hele vejen rundt som elever. Vi kunne have haft lokalet her fyldt med gode kolleger, siger Sofie Kjær Haislund, da spændingen er blevet udløst og Jeanette Reslow, HR-udviklingskonsulent og elevkoordinator i Skive Kommune, har taget imod diplom og gave. -Det er vildt. Vi er superglade for at være indstillet som hel arbejdsplads, siger Jeanette Reslow. - Vi har fire elever ad gangen. Vi synes, det er vigtigt at ansætte elever, fordi vi uddanner vores egen arbejdskraft. - De to her var revet væk, inden de var færdige, siger hun.

Skive Folkeblad m.fl.
06-11-20

Jobcenter-ansatte i mundbinds-kaos: 'En besynderlig mangel på konsekvens'

- En besynderlig mangel på konsekvens. Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, efter at de ansvarlige myndigheder i sidste uge i forlængelse af de generelle corona-restriktioner meldte ud, at for eksempel jobcentre og Borgerservice om brug af mundbind. HK Kommunals næstformand henviser til, at blandt andet biblioteker til forskel fra jobcentre og Borgerservice er omfattet af mundbinds-krav. Myndighederne kunne klart have håndteret sine påbud langt mere konsistent og med en højere grad af sammenhæng i tingene, mener næstformanden. Manglen på centralt fastsatte krav om mundbind på jobcentrene betyder nemlig også, at der er et decideret virvar af tolkninger af værnemiddel-politikkerne kommunerne imellem. Det viser de mange indberetninger, HK Kommunal har modtaget fra arbejdspladser landet over. HK Kommunals næstformand slår fast, at det ifølge arbejdsmiljøloven til syvende og sidst er arbejdsgivernes ansvar, at de ansatte kan varetage deres arbejde på en tryg og sikker måde: - Arbejdsgiverne bør som minimum stille værnemidler til rådighed for de ansatte, der måtte ønske at beskytte sig selv, borgerne og deres kolleger mod smitte, siger Mads Samsing.

A4 Medier
05-11-20

Bedre politisk lederskab på socialområdet, tak!

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Misforholdet stiger stødt mellem borgernes – berettigede - forventninger til offentlige, sociale ydelser og de faktiske, kommunale afgørelser. Hele 42 procent af de socialsager, der ankes, ender i dag med, at sagen skal gå om. Retssikkerheden på socialområdet er med andre ord under alvorligt pres. Det kan underminere borgernes hele tillid til vores velfærdssystem. Problemet skal løses. Det handler blandt andet om, at politikerne ikke skal lade økonomien afgøre, hvordan den enkelte sagsbehandler forvalter den lovgivning og de retskrav, et retssamfund som vores bygger på. De alt for mange sagsomgørelser er efterhånden en skamplet på det velfærdssystem, vi i andre sammenhænge hylder. Hensynet til økonomien udmønter sig i mange tilfælde også i mangel på personaleressourcer med underbemanding og urimeligt store sagsbunker hos den enkelte medarbejder. Politikerne i hver eneste kommune bør tage førertrøjen på og udarbejde en plan for, hvordan man på sigt får nedbragt misforholdet mellem lovgivning og realpolitik til nul. Min appel til de folkevalgte lyder kort sagt: Mere og bedre politisk lederskab. Tak!

Netavisen Pio
05-11-20

Hvad er fremtiden for beskæftigelsesfagligheden?

Debatindlæg af Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder/HK Kommunal MidtVest. En del af pengene til Arnes pension skal findes ved ’en nytænkning i forhold til beskæftigelsesindsatsen’. Hvis nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen skal nytte, så skal beskæftigelsesministeren svare på, hvad er beskæftigelsesindsatsens kerneopgave? Igennem en længere årrække er der sket en opgaveglidning i retning af jobcentrene, som også varetager væsentlige opgaver inden for fx handicap-, social-og integrationsområdet. Ofte er medarbejderen i jobcenteret den udsatte borgers primære indgang til det offentlige. Jeg oplever, at man ikke skal ret langt væk fra jobcenterets virkelighed, før man mister fornemmelsen for kompleksiteten af de opgaver, som i dag løses i jobcentrene. Man må gerne på Christiansborg beslutte sig for, at man ved mere om beskæftigelsesindsatsen end KL, DS og HK til sammen, men så skal man tage ansvar. Så nytter det ikke, at man har kritik som standardsvar.

Avisen Danmark, Fyens Amts Avis m.fl.
02-11-20

Ekspert: - Svært at forhandle sig til mindre sexchikane på arbejdspladsen

Det skaber flere problemer end løsninger at stille krav til arbejdsgiverne om forebyggelse af sexisme på landets offentlige arbejdspladser til forårets overenskomstforhandlinger. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, efter, at Akademikerne åbnede op for muligheden for at stille konkrete OK-krav til arbejdsgiverne. - Sexisme handler også om ledelse, og om at sager er blevet håndteret dårligt. Og derfor ligger løsningen måske ikke i et krav i en overenskomst, siger hun. - Man kan jo vælge at skærpe bestemmelserne i de eksisterende aftaler. For eksempel ved at nøjes med at lave nogle justeringer af det, der findes i forvejen, siger Nana Wesley Hansen. Samme budskab har HK Kommunal, der lige nu også drøfter behovet for yderligere værktøjer på landets offentlige arbejdspladser til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser. Men forbundet har ikke planer om at tage #Metoo-inspirerede krav med til arbejdsgiverne til OK-forhandlingerne. - Vi har ikke nødvendigvis brug for at få skrevet nye retningslinjer ind i OK21. Jeg tror snarere, vi skal se på, om de eksisterende retningslinjer virker efter hensigten, skrev Lene Roed.

A4 Medier
31-10-20

Fagligt opgør med sexisme vinder opbakning

Når fagbevægelsen kræver af medlemmerne, at de skal sætte hælene i overfor sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb på arbejdspladserne, så er det nødvendigt, at fagbevægelsen fejer for egen dør. Det mener fagligt aktive kvinder. Hos HK Kommunal Nordjylland medgiver formand Katharina Hauge Antonsen, at sexisme og krænkende adfærd er et yderst relevant emne. - Det er et emne, som vi er nødt til at snakke om og tage alvorligt. Her i huset er vi næsten 80 ansatte, og vi i ledelsen har meldt ud, at det er bare no go. Der har ingen sager været i de 4 et halvt år, jeg har været valgt, men der vil blive slået hårdt ned, hvis der opstår sager, siger hun. Hun mener, at seksuelle krænkelser ofte finder sted mellem to ikke ligeværdige parter: - Og det er ikke alene kvinder, der bliver krænket. HK's medlemsundersøgelse viser, at der også er mænd, der føler sig krænket, fordi de har fået bemærkninger med seksuelle undertoner.

Arbejderen
30-10-20

Akademikerne åbner for sexisme-krav før OK21

Hos akademikerne overvejer man nu at stille krav, der adresserer sexisme, til forårets overenskomstforhandlinger. I 2015 indgik Forhandlingsfællesskabet en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, hvorefter der skal aftales retningslinjer for en samlet indsats på arbejdspladsen med det formål at "identificere, håndtere og forebygge problemer med vold, mobning og chikane". Hverken 3F, FOA, HK Kommunal, Dansk Sygeplejeråd eller DLF har tilføjet #Metoo-inspirerede krav til deres OK21-lister. Hos HK Kommunal drøfter man dog i øjeblikket, om der er behov for yderligere værktøjer til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser. - Vi har ikke nødvendigvis brug for at få skrevet nye retningslinjer ind i OK21. Jeg tror snarere, vi skal se på, om de eksisterende retningslinjer virker efter hensigten, siger Lene Roed, HK Kommunals formand. HK Kommunal peger på, at arbejdsgivere og ansatte allerede ved overenskomstaftalen i 2008 indgik en aftale om, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer blandt andet seksuel chikane. - Jeg vil da opfordre til, at MED-udvalgene i lyset af den aktuelle debat får genbesøgt og måske også revitaliseret deres retningslinjer, siger hun.

A4 Medier
29-10-20

Jobcentre får ros for corona-indsats: 'De ansatte fortjener respekt'

Coronakrisen har ikke ændret ved, at virksomheder og ledige fortsat giver jobcentrene særdeles gode karakterer. Det viser en ny undersøgelse fra KL. Hele 83 procent af de 1.077 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets samarbejde under corona-krisen. For de ledige gælder, at mere end otte ud af ti er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten med jobcentret. I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, tilfreds men langt fra overrasket over undersøgelsens resultater. - Vi ved jo fra andre undersøgelser, at borgere og virksomheder over en bred kam er rigtigt tilfredse med den service, jobcentrene leverer. Under corona-nedlukningen har de ansatte vist sig særdeles fleksible og omstillingsparate, siger Mads Samsing. Han peger på, at medarbejderne ofte har brugt deres faglighed kreativt og blandt andet taget nye digitale værktøjer i brug. - Kontakten til både borgere og virksomheder er langt hen ad vejen blevet opretholdt i en svær tid. De ansatte i beskæftigelsesindsatsen fortjener i den grad respekt og anerkendelse, siger Mads Samsing.

A4 Medier
29-10-20

Gode erfaringer under corona i Sorø: Færre møder har givet mere fokus på kerneopgaven

Corona-krisen har haft både gode og dårlige effekter i Sorø Kommune, men overordnet har perioden givet rigtig meget læring, lyder en intern rapport med erfaringsopsamling. Blandt andet med stor ros til administrationen og ideer til nye arbejdsformer. Det skriver HK Kommunal.dk. Først og fremmest får administrationen stor ros fra politikerne. - Der er blevet udvist tillid til administrationen, som har grebet tilliden til stor ros. Der er blevet ydet god service i forhold til samarbejde, svartider og sagsfremstillinger, lyder det i rapporten. Men den største effekt har nok kunnet ses under emnet ’Arbejdsmiljø og trivsel’: - Færre møder har givet mere fokus på kerneopgaven, som samtidig har givet mere fleksibilitet, større effektivitet, lavere stressniveau med færre forstyrrelser, tid til fordybelse og ikke mindst bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

A4 Medier
27-10-20

Sendt hjem for at arbejde igen

Det begynder at slide på de Bornholms kommunale medarbejdere, som coronaen igen har sendt på arbejde derhjemme. Det siger HK'ernes fællestillidsrepræsentant, Karen Line Jacobsen. Hendes kolleger synes både, at det hårdt fysisk og psykisk at arbejde hjemmefra. De døjer med hovedpine, ondt i nakken og mangler deres kollegaer. - Jeg tror, årstiden medvirker til, man let bliver deprimeret. Kollegerne kan ikke være på deres arbejdsplads. Udstyr står på køkkenbordet, og man føler, man ar et ansvar for at tage sig af de opgaver, der pludselig kommer ind ad døren. Flere af dem har også investeret i stærke, dyre internetforbindelser for at kunne klare arbejdet hjemmefra, påpeger Karen Line Jacobsen. Men det stopper ikke her. - Der er rigtig mange, der har taget skærme med hjem fra kontoret, men andre har investeret i hæve-sænke-borde. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man selv skal investere i de ting, siger Karen Line Jacobsen.

DR Bornholm Nyheder m.fl.
27-10-20

Uenighed om køreplan for røgfri arbejdstid på Nordjyllands største arbejdsplads

En enig magistrat i Aalborg opfordrer de ansatte i kommune til at komme med et forslag til, hvordan røgfri arbejdstid kan indføres, men det vil de ansatte ikke. Hidtil har man lyttet til de ansatte, der mener, at rygereglerne er tilfredsstillende, som de er, men nu forsøger politikerne endnu en gang helt at få slukket cigaretterne i arbejdstiden. En enig magistrat opfordrer derfor medarbejderne via HMU til ’at udarbejde et forslag til hvordan Røgfri arbejdstid kan tilrettelægges, hvis byrådet skulle ønske at gå den vej’. De ansatte har dog ikke tænkt sig at udarbejde et forslag til røgfri arbejdstid. - Vi venter på, om der er nogen, der træffer en beslutning om vi skal, eller om vi ikke skal, siger medlem af HMU, FTR for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø. - Vi skal nok medvirke, når nogen har truffet en beslutning, siger hun. Medarbejdersiden mener fortsat, at de nuværende regler fungerer tilfredsstillende.

Nordjyske, DR Nordjylland m.fl.
27-10-20

Lederkonsulent: Du skal vise, at du har forstået situationen

Debatindlæg af Mette Marie Langenge, lederkonsulent HK Kommunal. Brug det igangværende mediefokus på at tage emnet om sexisme og seksuelle krænkelser op. Som leder kan du netop i denne situation med stor mediebevågenhed tage emnet op, uden at medarbejdere og kolleger giver sig til at fantasere om ’hvad der mon er sket, siden han/hun begynder at tale om seksuelle krænkelser’. Der er formentlig ikke brug for endnu en politik, for der er sikkert rigeligt med lokale personalepolitikker på jeres arbejdsplads i forvejen. Tal i stedet om emnet. Og acceptér ikke affærdigelse af fænomenet. Tal med kolleger, med HR, med medarbejderne, over- og underordnede ledere, med TR’ere og Amr’ere om, hvordan man griber ind som leder og som kollega. Sørg for, at du som leder ikke inviterer til snakken med en underliggende ’her-har-vi-jo-nok-ikke-problemet’-attitude. Det vil i givet fald amputere jeres samtale, og du risikerer, at du ikke får ting at vide, som du har brug for at høre. Reagér i situationen eller straks efter på dårlig optræden, uanset om det drejer sig om sladder, chikane, nedsættende bemærkninger, mobberi eller diskrimination.

MandagMorgen
26-10-20

Fagforeninger har ingen sexkrænkersager

Ingen sexchikane-eller sexismesager. Sådan ser det ud, når man spørger fagforeninger på det kommunale område i Syd- og Sønderjylland. I Danmarks Lærerforenings kreds Sydjylland, synes formand Henrik Bitsch Jakobsen slet ikke, at emnet er højt på dagsordenen. I HK Kommunal Sydjylland har de heller ikke haft nogen sager om seksuelle krænkelser og har ikke kendskab til noget: - Vi har ingen sager. Det kan være, der kommer nogle, men jeg vil ikke tage sorgerne på forskud, siger formand Dorthe Vestergaard.

JydskeVestkysten m.fl.
26-10-20

Jobcentre skal betale Arnes pension

En besparelse på 1,1 milliarder kroner udgør en central del af finansieringen af den aftale om en ny ret til tidlig pension. Forligspartiernes intention om at forbedre indsatsen samtidig med at spare over en milliard, er naiv, mener næstformand i HK Kommunal Mads Samsing. - En besparelse på den kommunale beskæftigelsesindsats er de facto en besparelse på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Vi er sådan set enige i, at der kan frigøres nogen ressourcer. Men jeg har meget svært ved at se, at der kan spares en milliard, uden at det går ud over de ledige, siger han. Det er ikke reglerne i sig selv, der koster penge, understreger Mads Samsing. Derfor kan besparelsen kun findes ved enten at barbere antallet af medarbejdere eller skære ned på volumen eller kvalitet af aktive tilbud. Det er kun to år siden, en omfattende regelforenkling også indebar en besparelse på knap en milliard kroner årligt, da man dengang sløjfede kommunernes refusion til vejledning og opkvalificering. Hos HK Kommunal vækker det anstød: - Aktiveringsdelen er blevet rundbarberet for ganske nylig, hvilket socialdemokraterne selv buldrede imod. Nu går man så ind og laver en aftale, som kræver, at man sparer over en milliard mere. Det virker absurd, siger Mads Samsing.

Altinget m.fl.
23-10-20

’Nedlukningen var et fantastisk eksperiment’

Ligesom sine kolleger i DA håber Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation, at erfaringerne fra coronanedlukningen kan sætte gang i en længe efterspurgt modernisering af Arbejdsmiljølovens regler for hjemmearbejde. Loven var midlertidigt suspenderet i foråret, da folk blev sendt hjem uden tid til forberedelse. Men når den skal følges fremover, vil især to dele af loven spænde ben for fleksibiliteten, forudser Lars Andersen. Arbejdsmiljø bliver et centralt tema ved OK21, og formand for HK Kommunal Lene Roed er enig i, at hjemmearbejde kræver fleksibilitet. Men arbejdsmiljøloven vil hun ikke være med til at lempe. - Vi er altid villige til en dialog om fleksibilitet og hjemmearbejde, men det skal kunne rummes indenfor de nuværende retningslinjer i arbejdsmiljøloven, siger Lene Roed. Otte ud af ti medlemmer af HK Kommunal arbejdede hjemmefra under forårets corona-nedlukning. - I den nuværende corona-situation har vi været – og er fortsat – meget fleksible. Også hvad arbejdsmiljøreglerne angår. Situationen kræver ansvarlighed og fleksibilitet af alle parter. Det har HK’erne til fulde vist, at de mestrer, siger HK Kommunal-formand Lene Roed.

Kommunen.dk m.fl.
21-10-20

Frank Jensen fratræder

Frank Jensens krænkelser er blandt andet gået ud over ansatte på Københavns Rådhus, som var medlemmer af HK og DJØF. I dag reagerer begge fagforeninger i håb om at komme fremtidige krænkelser på arbejdspladsen til livs. Formand for HK Kommunal Hovedstaden, Ditte Gottlieb Bredahl, vil bl.a. søsætte en ny undersøgelse for medlemmerne, så afdelingen kan komme til bunds i de sager. Hun har fået mandat til at gennemføre den nye undersøgelse i sidste uge. – Fra HK Kommunal Hovedstaden sender vi en skrivelse ud til alle vores knap 700 tillidsvalgte - både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter - omkring støtte til en underskriftindsamling mod sexchikane i fagbevægelsen, siger Ditte Gottlieb Bredahl.

TV2 Lorry
20-10-20

Artiklen er opdateret 09. november 2020