Coronakrisen spidser til i Nordjylland med ny smitteudvikling og nye restriktioner. På den baggrund har regeringen sammen med arbejdsgiverne og fagbevægelsen indgået en ny trepartsaftale om lønkompensation.
 
Aftalen gælder for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune.
 

Hjælp til at beholde medarbejdere

 

Aftalen betyder, at kriseramte arbejdsgivere i de syv nordjyske kommuner kan søge om hjælp til at få dækket lønudgifter.  
 
Staten betaler 75% af lønnen til funktionærer og 90% af lønnen til timelønnede – med et loft på 30.000 kroner om måneden.
 
Aftalen omfatter også medarbejdere, som ikke kan arbejde hjemmefra og normalt skal pendle til deres nordjyske arbejdsplads fra en anden kommune, men som nu er ramt af den kraftige opfordring fra myndighedernes side til ikke at krydse kommunegrænser. For denne gruppe af medarbejdere gælder et loft på 45.000 kroner om måneden.
 
Til gengæld må arbejdsgiver ikke afskedige ansatte.

Den nye aftale gælder frem til 3. december.
 
Læs mere om trepartsaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside