Ni ud af ti tillidsrepræsentanter er enten meget tilfredse eller bare tilfredse med TR-nyhedsbrevet fra HK Kommunal. Og når de modtager nyhedsbrevet, er det næsten alle, der åbner det hver gang eller næsten gang.

Sådan ser det i hvert fald ud, når man kigger på svarene i den læserundersøgelse, der i september-oktober blev gennemført blandt et stort repræsentativt udsnit af HK Kommunals tillidsrepræsentanter. Lige med hensyn åbningsfrekvensen viser nyhedsbrevsystemet en lidt anden statistik. Mere om det lidt senere.

Som et egentligt og selvstændigt nyhedsbrev til tillidsrepræsentanterne har det eksisteret siden februar 2019. Det skulle have været genstand for en læserundersøgelse efter cirka et år, men pludselig handlede nyhedsbrevene nærmest udelukkende om corona. Det var et atypisk grundlag at stille spørgsmål ud fra, og derfor blev undersøgelsen udsat til efter sommerferien. 

Sydjyderne er mest tilfredse

Helt overordnet er det 30 procent af tillidsrepræsentanterne, der er meget tilfredse med TR-nyhedsbrevet. Yderligere godt 58 procent har markeret svarmuligheden ”tilfreds”. De sydjyske tillidsrepræsentanter skiller sig signifikant ud ved at være dem, der har den største andel af meget tilfredse modtagere. Her gælder det det 45 procent.

Sydjyderne er også dem, der oftest åbner nyhedsbrevet. Hvor det på landsplan gælder næsten to ud af tre, er det i Sydjylland tre ud af fire tillidsrepræsentanter, der åbner TR-nyhedsbrevet.

Statistik, mere statistik og …

Her er vi nået til et svar, der overrasker. Når modtagerne selv svarer på spørgsmålet ”Hvor ofte mener du, at du åbner TR-nyhedsbrevet fra HK Kommunal?”, svarer 64 procent ”hver gang”. Derudover er der 33 procent, der svarer ”næsten hver gang”.

Statistik-modulet i nyhedsbrevssystemet viser, at det ofte kun er lidt mere end halvdelen, der åbner nyhedsbrevet. Gennemsnittet for alle TR-nyhedsbreve i det seneste år viser en unik åbningsprocent på 57 procent.

Forskellen kan skyldes flere ting:

  • Nyhedsbrevssystemets statistikmodul viser forkert. Leverandørerne af systemet mener, at det ikke er tilfældet.
  • Svarene i læserundersøgelsen kan i højere grad være udtryk for en intention end for realiteten i en travl hverdag, hvor der for TR er mange mails at forholde sig til.
  • Endelige kan det skyldes, at man ikke altid åbner ”sit eget” nyhedsbrev, men i stedet kigger i det, som en TR-kollega har videresendt. Mere end halvdelen svarer i undersøgelsen, at de nogle gange videresender TR-nyhedsbrevet til andre, og statistikken viser da også, at rigtig mange åbner ”deres” TR-nyhedsbrev så mange gange, at der sandsynlig er flere om at kigge i det samme.

Forklaringen kan selvfølgelig også være en blanding af ovenstående. Under alle omstændigheder er redaktionen meget tilfreds med, at artiklerne i TR-nyhedsbrevet har en stor udbredelse.

Mange gode og relevante spørgsmål

Blandt de mange kommentarer i undersøgelsen, dukker der også nogle spørgsmål op. Nogle er besvaret direkte til den, der spørger. Her følger nogle svar, som kan være interessante for flere.

Kan nyhedsbrevene sendes til flere mailadresser?

Nej. I HK’s medlemssystem kan man være registreret med en primær og en sekunder mailadresse. Nyhedsbrevsystemet kan kun sende til den primære adresse. På MitHK kan du selv vælge, om din arbejdsmail eller din private mailadresse skal være den primære.

Kan I forhindre, at mit spamfilter frasorterer nyhedsbreve fra HK?

Vi forsøger i hvert fald, fx ved at kontakte it-afdelingerne på de arbejdspladser, hvor nyhedsbrevet ikke kan leveres. I en længere periode har det været tilfældet for en stor del af modtagere med en arbejdsmailadresse i Region Sjælland. Det er forhåbentlig løst nu.

Kan I ikke begrænse antallet af mails fra HK?

Det nuværende TR-nyhedsbrev blev faktisk sat i verden for at begrænse antallet af mails ved at samle flere informationer i nyhedsbreve i stedet for de mange enkeltinformationer, der tidligere blev udsendt løbende. Så mængden burde være begrænset. Centralt i HK Kommunal koordinerer vi ikke, hvad fx forbundet, landsforeninger, afdelinger osv. sender til medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi beklager, hvis det nogle gange bliver til ret mange mails på kort tid.

Jeg fornemmer, at jeg får de samme nyheder mange forskellige steder?

Ja, HK Kommunal kommunikerer på mange platforme. Det er nødvendigt, fordi medlemmer har forskellige foretrukne kanaler, og vi vil gerne prøve at nå så mange som muligt med vigtige budskaber. Tillidsrepræsentanter har givet udtryk for, at de gerne vil kende til vigtige, måske kontroversielle emner, før de kommunikeres bredt ud til alle medlemmer. Det giver dem tid til at forberede svar på spørgsmål, som medlemmerne kan komme med. Derfor vil du i nogle tilfælde få nyheder i en særlig udgave til dig som TR på typisk en tirsdag, mens alle medlemmer orienteres om det samme i medlemsnyhedsbrevet om torsdagen.

Anbefaler I at videresende TR-nyhedsbrevet?

Vi kan se i statistikken, at der er modtagere, der først åbner TR-nyhedsbrevet flere uger efter, at det er sendt ud, så hvis du gerne vil sikre dig, at der er en TR-kollega, der har læst det inden et møde i klubbestyrelsen, kan det måske være en idé at videresende dit nyhedsbrev til vedkommende. Vi vil dog stærkt anbefale, at du udvælger enkeltartikler og videresender links til dem med en kommentar om, hvorfor netop den artikel er vigtig at læse lige nu.

Nogle gange kan det også være relevant at videresende links til artikler til medlemmerne, men undlad helst at sende hele TR-nyhedsbrevet videre til dem. Det er henvendt til dig som TR, og som nævnt omtales der nogle gange emner, som medlemmerne senere informeres om på anden vis.

Kan jeg som TR få et nyhedsbrev, der er målrettet en særlig faggruppe?

Det får du faktisk allerede. Og du "slipper" for nyheder, der ikke er relevante for dig. Et stigende antal nyheder – både i TR-nyhedsbrevet og i medlemsnyhedsbrevet – er nemlig segmenterede, så de kun ses af bestemte grupper alt efter fx fag og overenskomst. Hvis du ikke har sørget for at få registret dit fag, kan der være informationer, du derfor går glip af. Du kan registrere det på denne side på MitHK (kræver login). Det samme kan de medlemmer, du er TR for. Hvis nogle af dem oplever, at de ikke får den information, som andre får, kan det meget vel være årsagen.

Hvis du er interesseret i at se alle nyheder, også til andre fag end dit eget, kan du følge med på denne side, der løbende opdateres med indholdet i TR-nyhedsbreve. Her fremgår det også, hvilke dele af nyhedsbrevet, der kun er sendt til særlige målgrupper.

I nogle tilfælde er vi desværre af tekniske eller andre årsager nødt til at sende informationer til en bredere målgruppe end den, de egentlig er tiltænkt. Det arbejder vi på at forbedre. I andre tilfælde vurderer vi, at nyheder til en ”smal” målgruppe kan være interessant for andre, fordi den er vigtig og principiel.

Flere ideer er velkomne

Ikke alle HK Kommunals tillidsrepræsentanter var inviteret til at deltage i læserundersøgelsen, for cirka en tredjedel var på samme tidspunkt udtaget til HK-forbundets undersøgelse om TR-portalen. Har du forslag eller anden inspiration, hører redaktionen gerne fra dig.

Skriv til nyhedsbrevets redaktør Lars Friis, lars.friis@hk.dk. Alle indkomne ideer og forslag vil blive vurderet og fulgt op i de kommende måneder. 

En tabelbaseret rapport om læserundersøgelsen rummer også alle såkaldte åbne svar i undersøgelsen. Hent rapporten her (pdf).