skatteministeriet

Allerede i 2006 advarede medarbejdere i Skat om, at der var problemer med kontrol af refusion af udbytteskat. Men flere gange afviste Skatteministeriets departement at skærpe kontrollen.

Udbytteadministrationen administreres i dag stort set i blinde.

Så klart lød advarslen i 2006 fra medarbejdere i skattecenter Ballerup. 'Politikerne skal gøres opmærksom på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet', lød det videre fra skattemedarbejderne, som også advarede om, at 'mange refusioner sker på et falsk grundlag'.

Og advarslen fra 2006 stod ikke alene. Embedsmænd i Skat advarede i årevis op igennem 00’erne, at de udbetalte udbytteskat i blinde. Men gang på gang blev embedsmændene afvist. Hensynet til banker og investorer blev tillagt større vægt end hensynet til kontrol.

Det viser en omfattende undersøgelse af udbyttesagen, som P1 Dokumentar nu fremlægger i podcast-serien De Hemmelige Aktionærer.

Dermed nåede hullerne i systemet aldrig at blive lukket, inden den formodede svindel for over 12,7 milliarder kroner fandt sted.

Skattefolk havde 30 sider med løsninger

Mens Skat automatisk får indberettet, når der udbetales løn, renter og mange andre indtægter, så ved Skat altså ikke nødvendigvis, hvem der ejer og tjener penge på at få udbetalt udbytte af danske aktier. Mange aktionærer er derfor hemmelige for Skat. Og det problem forsøgte Skat at få politikerne til at lukke.

Skattefolkene lagde løsningsmodeller på bordet og udarbejdende allerede i 2006 et næsten 30 sider langt katalog med forslag til, hvordan de mange huller i udbytteskattesystemet kunne lukkes. Løsningsforslag, der ifølge en række chefer i Skatteministeriet og Skat formentlig kunne have forhindret den senere skandale og formodet svindel med refusion af udbytteskat for over 12,7 milliarder kroner.

Markedshensyn vandt over kontrol

Men hensynet til at tiltrække investorer til Danmark vandt over hensynet til kontrol, fremgår det af podcast-serien, De Hemmelige Aktionærer.

Kravet om at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet havde høj prioritet hos daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, og blev løbende målt og vejet.

Blandt andet viste et 'byrdebarometer' på Skatteministeriets hjemmeside, hvor langt ministeriet var kommet med at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet.

- Bankerne har hele vejen ikke haft lyst til det her. De har hele tiden været imod og spændt ben, forklarer lederen af Skats udbytteadministration, Lisbeth Rømer, i De Hemmelige Aktionærer.

P1 Dokumentar har talt med en lang række tidligere medarbejdere og chefer i Skat og Skatteministeriet. P1 har også kontaktet tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ikke har responderet.

De nye oplysninger kommer i en podcast i 6 afsnit, som kan høres hos DR.

LÆS OGSÅ: Hård kritik af Finansministeriet: drev Skat i afgrunden