Tine Weirsøe står sammen med Vibeke Bugge Kristiansen (th.) bag firmaet Scandinavian Document Control, som samarbejder med HK om den nye uddannelse i Document control. Foto: Morten Rode.

Manglen på kvalificerede document controllere i Danmark betyder, at danske stillinger besættes af specialister fra England eller Norge. Det fortæller Tine Weirsøe fra Scandinavian Document Control, som i samarbejde med HK tilbyder en ny uddannelse i dokumentkontrol.

- Min forretningspartner Vibeke Bugge Kristiansen (th. på billedet, red.) og jeg har begge en baggrund inden for håndtering af dokumenter og records. Vi har begge oplevet, at virksomheder har rekrutteret i udlandet, fordi der ikke er så mange document controllere herhjemme. Det er baggrunden for, at vi lavede uddannelsen, siger hun.

- Document control handler om at strukturere dokumenter, holde mange bolde i luften og arbejde med dokumentation på et meget højt plan. Det synes vi passer rigtig godt til mange HK’ere.

Central rolle

Det er blandt andet i bygge- og anlægsbranchen, at der efterspørges document controllere. På Femern-byggeriet, Metrobyggeriet eller havvindmølleparker leverer leverandører store mængder dokumenter, der skal være i bestemte formater, struktureres og opbevares korrekt og løbende opdateres.

- En document controller er en meget central figur og en form for gatekeeper, som alle kritiske dokumenter går igennem, siger Tine Weirsøe og tilføjer, at der primært efterspørges document controllere i yderligere to regier:

- I forbindelse med komplicerede forskningsprojekter i medicinalindustrien eller kommissioner, råd og nævn ansætter man document controllere til at håndtere de store mængder af information. Det kalder vi retrospektiv dokumentkontrol. Endelig er der virksomheder med et ISO-ledelsessystem. De kan med fordel bruge document controllere til at håndtere deres politikker og procedurer.

Også for laboranter

På uddannelsen i HK vil alle tre områder blive berørt. Uddannelsen er både for den, der har ambitioner om at arbejde målrettet med document control, og for den, der vil bruge værktøjerne i sit nuværende arbejde.

- Man kan bruge det i mange typer af administrative jobs. Laboranter er også helt oplagte for uddannelsen, fordi der er enorme mængder udviklings- og forskningsdokumentation forbundet med store projekter inden for medicinalsektoren. Desuden er det helt klart, at uddannelsen åbner nye muligheder på arbejdsmarkedet. Dem, vi indtil videre har haft på kursus, og som ikke var i arbejde, har alle fået arbejde efterfølgende, siger Tine Weirsøe.

 

Tid, sted og finansiering

 
Sted: 3 x 2 dage i København med start den 19. januar 2021.

Økonomi: Mulighed for hel eller delvis finansiering via kompetencefonde eller HK.

Læs mere HER (Linket er udløbet pr 29/1 2021)