Majbrit Berlau FH Pressefoto

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Majbrit Berlau, mener, der skal større godtgørelser til for at komme seksuel chikane til livs. Pressefoto

Siden tv-værten Sofie Lindes afsløring af de seksuelle krænkelser, hun blev udsat for af en chef i DR, er det væltet frem med chikanesager mod kvinder i medieverdenen, i den politiske verden, blandt forskere og senest i filmbranchen.

Fokus i medierne har med andre ord ikke i nær samme grad været på de kvinder, der har de helt almindelige jobs som tjenere, kontoransatte, frisører og andre lavtlønnede erhverv. 

Men nu viser en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som Fagbevægelsens Hovedorganisation bringer til torvs, at de lavtlønnede faktisk oplever syv gange så mange seksuelle krænkelser som de højtlønnede i Danmark.

LÆS OGSÅ:  - Jeg frygtede mest hans fysiske styrke

- MeToo bliver ofte fremstillet som noget, der især rammer kvinder med lange uddannelser. Men nye tal viser, at seksuelle krænkelser rammer bredt, og at det går værst ud over de lønmodtagere, som tjener mindst. Vi kræver ny og hårdere lovgivning, siger Majbrit Berlau, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Vil presse arbejdsgivere til at reagere

Næstformanden reagerer blandt andet på de mange sager, hvor det har vist sig, at det er den krænkede, som er stået frem med chikanesagen, der ender med at måtte forlade arbejdspladsen. Derfor kræver FH blandt andet skærpet lovgivning fra Christiansborg og mangedobling af de godtgørelser, de krænkede skal have.

Et af kravene fra FH er, at godtgørelsen fra arbejdsgiveren skal svare til 12 måneders løn for den person, der har været udsat for seksuel chikane. I dag får man maksimalt 33.000 kroner i godtgørelse i sager om seksuelle krænkelser. 

DOWNLOAD: Se FH's fakta og forslag til at bekæmpe seksuel chikane

- Vi taler altså om folk, der har oplevet grove eller vedvarende krænkelser og måske har måttet sige op og mistet jobbet. Det er en hån mod dem, at vi accepterer det niveau, siger Majbrit Berlau, som med den øgede godtgørelse ønsker at få flere arbejdsgivere til at tage krænkelserne alvorligt og få udarbejdet en klar politik for håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen.

HK-advokat arbejder for højere godtgørelser

Dermed er FH på linje med advokat fra HK, Maria Rasmussen, som har ført flere sager om seksuel chikane mod arbejdsgivere. Hun arbejder sammen med andre advokater gennem retssager på, at godtgørelserne skal være højere.

- Som advokat er lykken jo ikke gjort ved at føre en masse sager om seksuel chikane, for bagved de sager står der et medlem, som er blevet krænket. Det er klart, at det bedste ville være, at man som HK-medlem kunne gå på arbejde uden at blive udsat for seksuel chikane. Der er vi bare ikke endnu – men så står vi klar med juridisk bistand. Desværre er de seksuelle krænkelser voldsomme, og godtgørelserne er små, siger Maria Rasmussen. 

LÆS OGSÅ: De seksuelle krænkelser er voldsomme, og godtgørelserne er små

Men advokaten oplever også, at følelsen af retfærdighed er endnu vigtigere end erstatning for mange af de krænkede.

- Nogle kvinder fører sager mod arbejdsgivere eller krænkere for at komme af med skammen og afmagten over overgrebet. De ønsker først og fremmest at kunne rette ryggen igen og gøre op med uretfærdigheden. De fører ikke sagen for at få en høj erstatning. De vil hellere kunne være med til, at andre står frem og siger fra, siger Maria Rasmussen.

”Et gok i nødden med en bøde” duer ikke

En af Danmarks førende eksperter i sager om seksuel chikane er cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier ved Københavns Universitet, Mille Mortensen, som forsker i krænkende handlinger. Hun tror ikke, at de store udfordringer med sexisme og seksuel chikane alene kan løses med flere reguleringer og højere straffe eller bøder.

- Disse sager er ofte ord mod ord, så det er et svært terræn at agere i. Det klares ikke med en lovændring. Og bøder eller straf tror jeg heller ikke er vejen frem. Det gør ikke arbejdspladser og chefer bedre, at de får et gok i nødden med en bøde. Det er langt mere komplekst end som så. Vi har med mennesker at gøre, så det er rodet og komplekst. Et quickfix med en godtgørelse eller en bøde, tror jeg ikke, løser problemet,« siger Mille Mortensen.

LÆS OGSÅ: EKSPERTER I SEKSUEL CHIKANE: Grænsen er nået for de seksuelle krænkere

Hun har i sin forskning undersøgt, hvad der gør, at krænkende handlinger kan finde sted på arbejdspladsen. Hendes analyser viser, at arbejdspladskultur spiller en langt større rolle for udvikling af psykisk mistrivsel, herunder mobning, stress og seksuel chikane, end enkeltpersoners karaktertræk.  

Forskeren mener derfor, at den eneste gangbare vej er en ændring i arbejdspladskulturen, så den bliver tryg og tillidsfuld at ytre sig i. Men ”det tager tid at løse, fordi det tager lang tid at ændre en kultur”. 

- Vi kommer aldrig krænkende handlinger helt til livs, for vi har vidt forskellige grænser som mennesker. Men vi kan skabe en kultur, der kan håndtere krænkelserne, hvor vi kan tale om det, og hvor det er tilladt at sige fra, siger Mille Mortensen.