2 ud af 3 borgere synes, der mangler sammenhæng i de digitale løsninger i den offentlige sektor.

Det viser undersøgelsen ”IT i praksis” 2020-21, som Rambøll og Dansk IT står bag.

Hele 65 procent af borgerne vurderer nemlig, at de offentlige digitale løsninger ikke tilbyder en god sammenhængende service på tværs af myndigheder. 

Kun 35 procent af borgerne svarer altså, at der er en ”god sammenhængende service. 

Ja til deling af data fra borgerne

Og det tal står i grel modsætning til den forståelse, som de offentlige myndigheder selv har af sammenhængen.

Her er tallene fuldstændig omvendte – nemlig at 68 procent synes der er god sammenhæng.

- Det viser, at man i højere grad i den offentlige sektor bliver nødt til at tage bestik af borgernes oplevelser af kontakten med myndigheder og deres digitale kanaler. Man bør inddrage borgerne i udviklingen af digitale løsninger, så der bliver sammenhæng set med borgernes øjne, siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT.

Hvor det offentlige måske tit er bange for at dele for meget data, så mener cirka 2 ud af 3, at det er en god idé at lade det offentlige dele data i fx digitale løsninger, så borgerens kontakt netop hænger bedre sammen på tværs af afdelinger og myndigheder.