Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er en lønforskel mellem mænd og kvinder på 14,5%. Det svarer til, at kvinder arbejder gratis fra 16. november og resten af året. Det skal vi ændre. Lige nu.

Der er forskellige forklaringer på den store forskel. Eksempelvis viser forskning, at kvinder og mænds årsløn følges ad, indtil de får deres første barn. Herefter falder kvinders årlige arbejdsindkomst, hvor mænds indkomst støt stiger resten af deres arbejdsliv.

- Vi må aldrig fjerne fokus fra, at det største ligestillingsproblem i Danmark er, at kvinder får mindre løn for det samme arbejde. Det er i strid med Ligelønsloven, men det sker alligevel. Det kan vi kun ændre ved at tale om det og hele tiden kræve synlig løndannelse. Alle har krav på en anstændig løn – uanset køn, siger formand for HK Privat Østjylland, Søren Sørensen.

 

Gavnligt for alle at dele sin løn

I HK Østjylland hjælper vores faglige konsulenter ofte medlemmer med deres løn og lønforhandling. En af dem er faglig konsulent i HK Privat Østjylland, Bo Sundgaard, der fortæller:

- Jeg har lige haft en sag med en stor virksomhed, som havde skrevet lønhemmelighed ind i kontrakterne, selv om det er forbudt. Medarbejderne talte alligevel om løn med deres nærmeste kollegaer. Medarbejderne fik en godtgørelse for lønhemmeligheden, og nu ved alle, at de kan tale om løn.

På et tidspunkt var Bo Sundgaard til møde med medlemmerne på en anden arbejdsplads, hvor løn ikke var noget, de havde talt om. Han opfordrede dem til at dele deres løn, og et medlem rejste sig og skrev sin løn på tavlen. Derefter gik de alle op og skrev deres løn. Til sidst stod det klart, at en kollega fik 10.000 mere end de fleste andre.

 

Bo Sundgaard
- Åbenhed om løn var en stor lettelse for dem, og de fleste kunne faktisk godt forstå, at den ene kollega fik noget mere i løn end de andre. De syntes, at han fortjente det, men de synes også, at de selv fortjente lidt mere, end de fik, og så havde de noget at arbejde med inden næste lønforhandling, siger Bo Sundgaard. 

 

SEKS RÅD TIL EN MERE LIGE LØN

 

  • Del din løn. I Danmark er det et stort tabu at tale om sin løn, men hvis du ikke er klar over, hvad dine kollegaer tjener, så kan det være svært at vide, hvad du kan forlange til en lønsamtale. Start med dem du kender bedst og spørg også, hvordan de fik deres sidste lønstigning. Der kan være en masse god inspiration at hente.

  • Tal med din tillidsrepræsentant. Vedkommende kender overenskomsten på din arbejdsplads og ved også, hvilket lønniveau dine kollegaer er på og hvor du måske burde ligge. Arbejder du eksempelvis på en virksomhed med mere end 35 ansatte, så har virksomheden også selv en lønstatistik, der er tilgængelig for medarbejderne.

 

  • Spørg chefen om, hvad der skal til. Siger din chef nej til en lønstigning, så spørg hvad der skal til for, at du kan få en højere løn. På den måde kan du få nogle fokusområder, så du på den lange bane kan vise din chef, at du kan mere end din nuværende løn afspejler.

  • Undersøg selv dit lønniveau.  Tjek din fagforenings lønstatistikker og se, om du får den retmæssige løn.
     
  • Sammenlign løn. Tal med dine kollegaer som er sammenlignelige arbejdsfunktioner som dig selv og brug lønoplysningerne til at åbne diskussionen. Husk at tjekke tillæg. Selvom manges løn er reguleret af overenskomster, er det ikke en garanti for ligeløn. Det kan være i får forskellige tillæg, som bør være ens og kan hæve jeres løn.  

 

  • Du må gerne tale om løn. Husk at loven er helt klar på området. Det er fuldt lovligt at diskutere sin løn, med hvem du har lyst til på arbejdspladsen eller privat. Ligelønsloven slår fast, at eksempelvis fortrolighedsklausuler i ansættelseskontrakter er ulovlige.