Afdelingsformand Ole Kjær

Fra nytår kan ledige finde vej til job ved at vælge en jobrettet uddannelse, som er lavet i samarbejde med HK Sydjylland og Videnpiloterne. Det er helt nyt, at HK Sydjylland som faglig organisation går sammen med de kommunale jobcentre om et særligt forløb der skal modne og ændre kompetencer hos medlemmerne og gøre dem klar til det nye arbejdsmarked. 

- Vi er tæt på medlemmerne, og vi kender de ledige fra samtalerne i Job og Vejledning. Vi kender arbejdspladserne, hvor vores tillidsrepræsentanter har fingeren på pulsen. Af alle er vi nok de bedst placerede til at forbinde ledige med jobs, og det mest overraskende ved projektet er i virkeligheden, at det ikke er kommet noget før, siger Ole Kjær, formand for HK Sydjylland. 

Jobcenter Horsens er det første kommunale jobcenter, som tilbyder forløbet, men Vejle er lige bagefter, og HK Sydjylland vil gerne rulle det ud i hele afdelingens område. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sydjylland, har forløbene på sin positivliste. Det betyder, at der laves en jobplan, og ledige kan tage forløbet uden at miste deres 6-ugers selvvalgt uddannelse.

Kom til informationsmøde på nettet

Interesserede kan høre meget mere på et online informationsmøde den 10. december klokken 14.00  Mere information og link til tilmelding til mødet (Linket er udløbet pr 11/5 2022)

Når forløbene starter, vil undervisningen som udgangspunkt blive afviklet med fysisk fremmøde. Det er kun, hvis coronasituationen gør det umuligt, at noget eller al undervisning bliver trukket over på nettet. Under alle omstændigheder er der fokus på den enkelte deltager med 1-1 dialog hele vejen. 

Mere end et kursus


Forløbet er to kompetencegivende akademifag med stærkt fokus på at skaffe et ordinært job for dem, som har nået de ni måneders ledighed. Ideen er, at den ledige vælger enten det ene eller det andet men ikke begge to. 

De to fag er henholdsvis Salgspsykologi & grundlæggende salg og Kommunikation i praksis, og de tager udgangspunkt i den enkeltes situation på jobmarkedet. Det er med andre ord ikke en generel salgs- eller kommunikationsuddannelse. Begge kan anvendes i en selvkomponeret akademiuddannelse. 

 

Gitte Eggert, Operativ chef, Videnpiloterne

Hvert fag omfatter otte dages undervisning fordelt på seks uger efterfulgt af en eksamen med ekstern censor, hvor der gives karakter. Herefter kommer et fire ugers individuelt forløb med 1-1 sparring, hvor deltagerne lærer at bruge deres nyvundne kundskaber til at sikre sig et godt, relevant job.

Det er Videnpiloterne, der står for undervisningen i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Virksomheden har kørt lignende forløb før sammen med uddannelsesinstitutioner, og den erfaring er nu lagt ind i de kompetencegivende akademifag med ECTS-points.

- Videnpiloterne har altid haft en høj effekt, og seneste måling ved sammenlignelig forløb viser, at 70% kommer i ordinær beskæftigelse senest fire uger efter afslutning. Ved opfølgning kan vi se, at 97% har fastholdt jobbet efter tre måneder, og det er reelle jobs, ikke aktivering eller andre støttede jobs, siger Gitte Eggert, Operativ chef ved Videnpiloterne. 

Det kommende forløb bliver målrettet administrative medarbejdere som HK’s medlemmer, og HK giver input til indholdet.

Jobtyper forsvinder, nye kompetencer opdyrkes

Udviklingen på det nye arbejdsmarked har betydet, at mange jobtyper forsvinder, når medarbejderne bliver opsagt. Det betyder, at skal de ledige have et nyt job, skal det være af en anden type. Heldigvis kan det sagtens lade sig gøre, hvis de ledige opkvalificerer sig og tænker nyt, mener HK og Videnpiloterne. 

Forløbene er lanceret under samlebetegnelsen #DetNyeArbejdsmarked, og samarbejdet skal sikre, at alle HK’ere kommer i den bedst mulige situation fremover. 

- Vi tør indgå i samarbejder til gavn for vores medlemmer. Vi vil ikke drive a-kasse udelukkende for at udbetale dagpenge. Vi vil også være med til at sikre, at medlemmerne har et godt arbejdsliv, slutter afdelingsformand Ole Kjær.