Frifundet! En 58-årige borgercenterchef i Ærø Kommune er af Retten i Svendborg fundet ikke-skyldig i at have gjort noget strafbart.

Anklagen mod borgerservicechefen lød på bestikkelse, efter at hun i årene 2013-2017 har modtaget cirka 13.900 kroner fra det tyske ægteskabsbureau Weltweit-Heiraten, der flittigt benyttede Ærø som bryllupssted for sine kunder.

Den tiltalte erkendte i retten at have modtaget pengegaverne på vegne af vielseskontorets personaleforenings julefrokostkonto. Selvom borgerservicechefen ikke har høstet personlig fordel af pengegaverne, er forholdet ikke desto mindre ifølge Retten omfattet af straffelovens bestikkelsesparagraf.

Alle i kommunen kendte til gaverne

Når Retten alligevel valgte at frifinde den kommunale chef skyldes det, at pengegaverne ’trods alt har en begrænset værdi’. Derudover lagde Retten vægt på ’den fulde åbenhed i kommunen, herunder i de øverste ledelseslag, om modtagelsen af gaverne i perioden.’

Endelig blev frifindelsen begrundet i, at kommunen i perioden ikke havde fastsat specifikke retningslinjer for modtagelsen af gaver.

Ifølge den tiltaltes forsvarer kendte alle i kommunen til pengegaverne, der gik til julefrokoster for vielseskontorets personale.

Artiklen er opdateret 17. november 2020