En tur ned ad gangene på rådhuset i Tårnby afslører, at der i kontorerne sidder rigtig mange både nuværende og tidligere kontorelever. Sådan har det været i årtier, hvor kommunen har været den i hele landet, der tager flest elever. Og det er noget, der vækker både glæde og stolthed.

– Det er meget usædvanligt, at en kommune tager så mange elever. Og i HK er vi meget stolte af, at vi har kunnet være med til at fastholde denne strategi gennem så mange år, siger fællestillidsrepræsentant Susanne Pedersen, der selv startede som elev i kommunen for 35 år siden.

Som det skete for hende, er det også sket for næsten alle de andre elever gennem tiderne, at de efter afslutning af deres uddannelse er blevet ansat i faste stillinger i kommunen. Og bag denne praksis ligger både et ønske om fra kommunens side at hjælpe unge med at få en uddannelse, og mere egennyttigt at ville skabe sig et bedre rekrutteringsgrundlag. I øjeblikket har man fem elever ansat.

En stor loyalitet over for kommunen

Set med personalechef Helle Poulsens øjne er det en stor fordel at have en base af elever at tage af, når der er brug for en til et vikariat eller et ledigt job.

– Når vi kan rekruttere nogen, der kender os i forvejen, behøver vi ikke starte forfra med at oplære folk i vores systemer og procedurer. Samtidig oplever vi, at dem vi uddanner, har en stor loyalitet over for kommunen. Både fordi vi sørger for deres grunduddannelse, og fordi vi efterfølgende giver dem gode uddannelsesmuligheder, fortæller hun og understreger, at det jo ikke er sådan, at man garanterer eleverne et job. Men er der en ledig stilling, får de ofte tilbuddet.

For kommunaldirektør Morten Winge er noget af det, der er med til at forstærke båndet mellem eleverne og arbejdsstedet, at kommunen ligger på en ø, hvor muligheder for at pendle til andre kommuner ikke er så stor, som hvis det fx handlede om Glostrup.

– Vi befinder os her et sted, hvor mentaliteten i befolkningen meget er at være del af et lokalområde. Her er det naturligt for folk at søge job i området og at blive hængende. Og omvendt har folk uden for øen det jo også sådan, at vi er langt væk for dem, og at det er besværligt at komme hertil, påpeger han.

Vigtigt at sikre fødekæden

En anden virkelighed er så, at der i forhold til tidligere kun er halvt så mange elever, der søger pladserne i kommunen. Det forklarer både han og FTR'en med, at ungdomsårgangene generelt er blevet mindre, lige som der de senere år er kommet flere konkurrenter til kontoruddannelsen, som mange vælger i stedet. Det gælder især professionsbachelor-uddannelsen. Af samme grund glæder Susanne Pedersen sig over, at HK på forbundsplan er godt i gang med projekter, der skal oplyse unge om alt det, man faktisk kan bruge en kontoruddannelse til.

– Men selvom der er færre at tage af, er det vigtigt at sørge for fødekæden, understreger hun og ser gerne andre kommuner adoptere strategien i Tårnby.

– Overordnet handler det jo om at holde denne fødekæde åben, da den for mange HK'ere er adgangsbilletten til den efter- og videreuddannelse, de har brug for, hvis de skal holde sig attraktive på arbejdsmarkedet, siger hun.

Foretrækker veluddannede HK'ere

For Morten Winge er det dog vigtigt at balancere tingene, så arbejdsgiverne får den arbejdskraft, de har brug for.

– Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem, hvor mange kontorelever man tager ind, og hvor mange man har brug for. For har man ikke jobbene bagefter, giver det ingen mening at tage mange unge ind. Så skal man hellere hjælpe dem til at blive noget, hvor de har bedre jobmuligheder, siger han.

Det er Susanne Pedersen enig i, og peger på, at HK sammen med arbejdsgiverne af samme grund er i fuld gang med at se på, hvordan man kan indrette kontoruddannelsen, så den i højere grad passer til den efterspørgsel, der ikke bare findes nu, men som også vil komme i fremtiden.

– Det handler for os også om at sikre vores medlemmers job i kommunerne – og dermed få stoppet den generelle tendens til, at akademikere overtager vores job, siger hun.

Samme tendens på landsplan ser personalechef Helle Poulsen, men understreger også, at man i Tårnby ikke har fulgt samme strategi, men i højere grad har fået opfyldt sine jobmæssige krav via efter- og videreuddannelse af egne medarbejdere, ikke mindst af HK'erne, hvoraf rigtig mange har taget en diplom-uddannelse – eller er i gang med én.

– Der er ingen tvivl om, at kompleksiteten i arbejdsopgaverne stiger. Men hvis kontormedarbejderne fortsat formår at holde sig ajour med behovene på arbejdspladserne, er der ingen grund til, at vi går efter akademikere. I hvert fald ikke, hvis jobprofilen ikke tilsiger netop det, siger hun og understreger, at man i kommunen sjældent siger nej til HK'ere og andre, der ønsker at videreuddanne sig.

Og sådan håber Susanne Pedersen også det vil fortsætte – og at kontorerne på rådhuset og i andre dele af kommunen dermed også i fremtiden vil være besat af veluddannede HK'ere.

Kommunaldirektør Morten Winge, HK-tillidsrepræsentant Susanne Pedersen og personalechef Helle Poulsen

Kommunaldirektør Morten Winge, HK-tillidsrepræsentant Susanne Pedersen og personalechef Helle Poulsen