Vær åben om din løn; det gavner alle, siger formand for HK Handel Nordjylland, Kate Ziegler

Vær åben om din løn; det gavner alle, siger formand for HK Handel Nordjylland, Kate Ziegler

 

Gode kolleger, spændende og meningsfulde opgaver, sammenhæng mellem arbejdsliv- og familieliv prioriteres højere end løn hos rigtig mange lønmodtagere.

Når det går skidt for en virksomhed, så kan ledelsen fyre medarbejdere. Det samme, hvis virksomheden vil skabe større fortjeneste til sig selv eller aktionærer ved at lade medarbejderne løbe hurtigere.

Derfor bør det også være lige så naturligt at medarbejderne belønnes, når det går godt for virksomheden.

Når eksempelvis IKEA og JYSK belønner medarbejderne med ekstraordinære lønudbetalinger eller bonus, fordi der er skabt gode økonomiske resultater, og for at anerkende, at det er medarbejdernes indsats, der har været en forudsætning for dette, så er de på rette spor.

For hovedparten af de ansatte har det bedst med, at ledelsen på denne måde viser, at den er opmærksom på den enkeltes indsats og værdi.

Brug muligheden for en lønforhandling

Men for de fleste medarbejdere er situationen, at den enkelte skal forhandle sin egen lønfremgang. At skulle sidde overfor chefen og forhandle sin egen løn er dog grænseoverskridende og ubehageligt for rigtig mange.

At skulle fremhæve sig selv ift. kompetencer og personlige kvalifikationer og omsætte det til lønkrav er ikke naturligt for alle.

Ekstra vanskeligt bliver det, hvis man ikke ved hvad kollegerne får i løn og kulturen er, at det med løn er en privat sag. Nogen steder endog forstærket af en ledelse, der betoner (den milde formulering) ”at det skal du ikke fortælle de andre”.

Ikke desto mindre bør alle medarbejdere være bevidste om muligheden for en lønforhandling. Og bruge den.

Uanset konjunkturerne, for virksomhederne klarer sig meget forskelligt.

Vær åben om din løn - det gavner alle

Jeg vil opfordre til, at alle kolleger er åbne om hvad de får i løn. Så lønforskelle kan afdækkes. Herunder også evt. kønsmæssige forskelle. Så man kan spejle om der er lige løn for lige arbejde.

Lønstatistikker er også redskaber, der kan hjælpe og guide den ansatte i vurderingen af sin egen markedsværdi. Derfor er det vitalt, at medlemmerne indberetter deres løn til bl.a. HK når vi indsamler til lønstatistik.

Hvis det er muligt, vil det også være godt at sætte sig ind i, hvordan virksomhedens regnskabsmæssige situation er.  Om det er faktuelt, hvis man møder udsagnet:  ”Det er der ikke råd til”.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) kan også anvendes som afsæt for at skabe grundlaget for lønforhøjelse, for selvom man måske ikke skulle nå frem til en lønforhøjelse her, så er det også her, man får synliggjort sin arbejdsindsats og kvalifikationer. Hvis man ikke kan få mere i løn i dag, så er det jo her, man kan få besked om, hvad der skal til for, at man får noget, næste gang, I drøfter løn.

Selv om penge ikke er alt!  Så er det trods alt et vældig godt betalingsmiddel. Og alle lønmodtagere vil gerne værdsættes – også lønmæssigt.