’Med virkning fra den 16. november 2020 er der udstedt en ændring af mundbindsbekendtgørelsen….’. Bag den lakoniske meddelelse fra sundhedsmyndighederne gemmer der sig en ny erklæring om, at både borgere og ansatte som udgangspunkt nu skal bære mundbind eller visir på jobcentre og i Borgerservice.

Dermed har myndighederne foretaget en decideret kovending i holdningen til corona-værnemidler på blandt andet jobcentre og Borgerservice. Hidtil har de to arbejdsområder, der typisk bliver varetaget af HK’ere, nemlig ikke været omfattet af reglerne for eksempelvis brug af mundbind.

Myndighedernes nu forhenværende holdning til værnemidler på beskæftigelses- og borgerserviceområdet har mødt markant kritik fra HK Kommunal. Næstformand, Mads Samsing, har betegnet myndighedernes position som inkonsekvent og usammenhængende.

Opgør med slingrekurs

HK Kommunals næstformand noterer sig derfor med tilfredshed, at myndighederne nu har taget kritikken til sig og ændret retningslinjerne.

- Bedre sent end aldrig. Jeg kan kun bifalde, at myndighederne nu har erkendt, at det ikke giver megen mening at holde jobcentre og Borgerservice ude fra de almindelige, meningsfulde bestemmelser om corona-værnemidler. Både borgere og medarbejdere er bedst tjent med, at der nu er skabt klare, konsistente retningslinjer for brug af mundbind og visirer, siger Mads Samsing.

Han understreger, at det er arbejdsgiverne, der skal stille værnemidlerne til rådighed for medarbejderne.

De nye retningslinjer er ifølge Mads Samsing med til at forebygge, at borgere og ansatte på de to områder fremover bliver efterladt i et virvar af lokale regler for corona-beskyttelse.

- Den hidtidige slingrekurs har mest af alt bidraget til at skabe usikkerhed i en i forvejen svær situation, lyder det fra næstformanden.

De nye regler betyder, at såvel borgere som ansatte skal bære mundbind eller visir, når de opholder og bevæger sig rundt i venteområder/modtagelse på jobcentrene og i Borgerservice.

Det samme gælder ved ophold i værksteder, åbne vejledningscaféer, pc-rum eller lignende. Medarbejderen og borgeren skal som udgangspunkt også have mundbind på ved individuelle fysiske samtaler.

Artiklen er opdateret 18. november 2020