Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Black Friday ligger i år fredag d. 27. november, men mange butikker har valgt at sprede udsalget over flere dage på grund af corona.

Få tjek på dine rettigheder her, hvis du skal arbejde Black Friday eller i dagene op til og efter. 

Aftenarbejde

Med overenskomst: Du er sikret, så du max skal arbejde to aftener om ugen (efter kl. 17.45). Er du allerede skemalagt til f.eks. at arbejde om aftenen mandag og tirsdag i en uge, kan din chef ikke sige, at du skal arbejde flere aftener den uge, uanset at Black Friday ligger fredag, eller at der er ekstraordinært åbent andre aftener i løbet af ugen.
Undtagelse: Hvis du selv ønsker at arbejde flere aftener end to, kan i aftale det. Men du kan ikke pålægges det.

Uden overenskomst: Der er ingen begrænsninger for aftenarbejde. Tjek evt. din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen for at se, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads.

Pauser

Med overenskomst: På de fleste butiksoverenskomster har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger fem timer. Pausen kan ikke overstige en time, medmindre din arbejdstid uden pauser varer mere end 7,5 timer. I så fald kan du maksimalt pålægges at holde halvanden times pause.

Kontor og lager: På overenskomsterne med Dansk Erhverv og DIOII har du ret til en pause på mindst en halv time pr. dag og maksimalt en time.

Se, hvilken overenskomst du hører til ved at logge på Mit HK, eller find alle HK Handels overenskomster.

Uden overenskomst: Overstiger din arbejdstid seks timer, har du ifølge arbejdsmiljøloven ret til en pause. Der er ingen regler for, hvor lang pausen må være. Tjek evt. din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog for at se, hvad der står om pauser på jeres arbejdsplads.

Vigtigt, når du holder pauser

Uanset hvor travlt der er, har du ret til din pause – uden forstyrrelser. Betaler du selv din pause, og bliver du forstyrret og genoptager dit arbejde, skal du have løn for det, også selvom det kun er for et kort øjeblik.
Se, hvordan reglerne er i guiden til pauser i handelsbranchen 

11-timers reglen

Lovgivningen sikrer alle ansatte en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer for hver periode på 24 timer – den såkaldte 11-timersregel. Men din arbejdsgiver har mulighed for at nedsætte de 11 timer til 8 timer 14 gange om året i forbindelse med f.eks. statusopgørelser, udsalg og altså også Black Friday.
NB! Fraviger I 11-timersreglen, SKAL det altid drøftes med tillidsrepræsentanten først (hvis I har overenskomst) eller de ansatte (hvis I ikke har overenskomst), før det bliver bestemt, om I skal nedsætte hviletiden til 8 timer.

Skal du arbejde over? Tjek reglerne for overarbejde her

Guide til din løn: Se bl.a. dit forskudttidstillæg

Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og handelsbranchen

 

Har du spørgsmål?

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din arbejdstid, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling i HK på tlf. 7011 4545.
 

Den perfekte black Friday kunde

Giv kunderne en venlig opfordring med plakaten med de otte bud til den gode måde at handle ind på. Hent plakat til print, og hæng den op i jeres butik.