helikopter

En Fennechelikopter AS550 C2 under Night Hawk-øvelsen 2018. Bag soldaterne har Forsvaret ca 5.000 civilt ansatte, som sørger for support, forsyninger, vedligeholdelse, indkøb, løn, bogholderi, HR, anden administration og en lang række andre opgaver. I over et år har der nu været problemer med Forsvarets tidsregistrering, og forude venter en stor oprydningsopgave. Foto: Forsvarsgalleriet/ Flyvevåbnets Fototjeneste.

I mere end et år har mindst 2.000 medarbejdere i Forsvaret risikeret at blive snydt for både overarbejdsbetaling og optjent frihed, når de registrerer deres arbejdstid. Nu venter et kæmpe oprydningsarbejde, men Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) trækker det i langdrag, lyder kritikken fra HK Stat og flere organisationer.

Problemer og klager står i kø

Den 1. oktober 2019 indførte Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) et nyt it-system, der netop skulle sørge for at registrere de ansattes arbejdstid. Men i det nye system ændrede FPS på flere måder i den måde, reglerne om tidsregistrering bliver fortolket.

Dermed fik de 2.000 medarbejdere i Forsvaret nye vilkår, som på flere måder adskiller sig fra den måde resten af staten administrerer de samme aftaler på. Og de kunne ikke længere se, hvad de har til gode af flekstid og overarbejde.

Reglerne har direkte indflydelse på medarbejdernes tid, frihed og eventuel udbetaling af overarbejde. Og siden det nye system blev sat i drift, har problemerne – og klagerne – stået i kø.

FEJL GÅR UD OVER ARBEJDSDAGEN

tina tingberg 

 

 

Og it-systemets forkerte udregninger går ud over arbejdsdagen. Det fortæller Tina Pihl Tingberg, som er driftsassistent hos Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ålborg og formand for HK Forsvarets Landsklub.

- Det er en irritation, at man ikke har styr på, hvornår man egentlig kan tillade sig at holde fri, og hvornår man ikke kan.

Valgte ikke at høre organisationer

Før det nye tidsregistreringssystem i efteråret 2019 blev sat i drift, havde FPS udsendt en længere skrivelse med nye forvaltningsregler, som de forskellige myndigheder i forsvaret nu skulle følge.

FPS havde fravalgt at sende skrivelsen i høring hos organisationerne, så HK Stat og andre fagforeninger kunne kommentere på de mange ændringer i forvaltningsgrundlaget eller påpege eventuelle fejl og mangler.

Hvis det var sket, kunne de faglige organisationer have fortalt FPS, at deres fortolkning af reglerne var markant anderledes end resten af staten og i strid med reglerne, mener Tina Pihl Tingberg.

- FPS valgte med ét at gøre op med den måde, de selv har fortolket reglerne i 20 år, og den måde, som reglerne bliver tolket i resten af staten. I stedet fik vi pludselig et nyt system, hvor de stiller medarbejderne ringere og ikke respekterer de arbejdstidsregler, som vi har i vores overenskomst, og som bliver indgået via lokalaftaler (fx flekstid).

Hvis de havde spurgt os, kunne vi godt have fortalt dem, at det var en dårlig idé at betale IBM for at udvikle det system, før uenighederne om reglerne var afklaret.

Men FPS fik altså udviklet det nye system hos IBM uden at inddrage medarbejderne. Og ikke nok med, at reglerne blev tolket på nye måder, så virkede systemet heller ikke. De første 5 måneder var systemet slet ikke i stand til at sende de nye tidsopgørelser ud til nogen af de omkring 20.000 medarbejdere under Forsvarsministeriets område.

Pegede på problemer i februar

Derfor havde ingen mulighed for at følge med i, hvad der var optjent af eksempelvis overarbejde og frihed, og medarbejderne kunne derfor heller ikke gøre indsigelse mod fejl.

På et møde i februar 2020 påpegede organisationerne FLO, HK Stat/OAO Forsvar og CS problemerne og fremlagde en række konkrete eksempler på regnefejl. Men Forsvarsministeriets Personalestyrelse fastholdt deres læsning af reglerne, og derfor blev sagen sendt til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST), der som en skolemester skulle rette modparternes forskellige regnestykker.

Det tog et halvt år. Efter utallige rykkere måtte MEDST sætte flueben ved de faglige organisationer og medgive, at FLO, HK Stat/OAO Forsvar og CS har ret i deres regnestykker.

Erkendte fejlen i august

Den 28. august 2020 erkendte Forsvaret, at de mindst 2.000 medarbejdere kan risikere ikke at have fået korrekt betaling for det overarbejde og de fridage, de har optjent.

Selvom der snart er gået 3 måneder, siden Forsvaret erkendte fejlen, stempler medarbejdere stadig ind i et system med fejl. Tina Tingberg finder det yderst problematisk, at der på trods af, at organisationerne allerede i august fik medhold i deres fremførte indsigelser over for FPS, endnu ikke er sket en udmelding til alle myndigheder under Forsvarsministeriets område om, hvordan man vil rydde op i det enorme efterslæb.

- Det synes jeg er dybt forkasteligt. For jo længere tid der går, inden man gør noget ved problemet, desto sværere bliver det at genskabe det reelle billede af, hvad folk har til gode, siger Tina Pihl Tingberg.

Chef for overenskomstafdelingen i Forsvaret Nicolai Christoffersen beklager overfor DR, at de mange medarbejdere stadig må vente på et tidsregistreringssystem, der virker.

- Man kan selvfølgelig altid gøre det bedre. Og det vil vi også gøre her. Det er jo et it-system, og det er komplekst. Når vi nu skal ændre det, vil vi også gerne være sikre på, at vi har en løsning, der virker, siger han til DR.

Tina Pihl Tingberg mener, at alle de berørte medarbejdere burde have fået en orientering i deres e-boks om, at FPS nu vil foranstalte en gennemgang af tidsregistreringerne tilbage til 1. oktober 2019 med henblik på at få rettet alle fejl.

- Vi ved ikke, hvordan FPS forventer, at en gennemgang af alle berørte medarbejderes tidsregistreringer skal foregå, eller hvordan man skal rette eventuelle fejl. Det venter vi stadig på, siger Tina Pihl Tingberg.

Nyt system er snart klar

I Forsvarets overenskomstafdeling forventer man, at et nyt it-system vil være på plads inden for en måned, fortæller Nicolai Christoffersen.

- Der er ikke nogen medarbejdere, der skal komme i klemme her. Det betyder også, at vi skal have kigget det igennem for hver enkelt medarbejder, så der ikke er nogen, der bliver snydt for noget, siger Nicolai Christoffersen til DR.

LÆS hos DR: It-fejl i Forsvaret: Over 2.000 ansatte kan være snydt for overarbejdsbetaling og friheder

Forstå sagen

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med omkring 20.000 ansatte. Omkring 5.000 af disse var civilansatte. Mindst 2.000 civilansatte har en såkaldt flekstidsordning, der betyder, at de til en vis grad selv kan bestemme, hvornår de møder på arbejde og holder fri igen. Den 1. oktober 2019 indførte Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) et nyt it-system, der netop skulle sørge for at registrere de ansattes arbejdstid. Men i det nye system, ændrede FPS på flere måder i den måde, som reglerne om tidsregistrering bliver fortolket. Og de første 5 måneder virkede systemet ikke, så ingen medarbejdere på Forsvarsministeriets område fik en opgørelse over deres tid.
Så snart de første tidsopgørelser i februar blev sendt ud til Forsvarets medarbejdere, bad organisationerne FLO, HK Stat/OAO Forsvar og CS om et møde med FPS. 
Budskabet var klart: Den nye måde, Forsvaret foretog beregningerne på, strider klart imod aftalegrundlaget for arbejdstid.
Da det ikke var muligt at blive enige på mødet, blev der udarbejdet et uenighedsreferat med eksempler på konkrete beregninger, som blev fremsendt til Medarbejder- og Kompetence-styrelsen (MEDST), med en anmodning om en skriftlig tilbagemelding på, hvordan beregningen skulle foretages efter aftalegrundlaget for arbejdstid.
I de følgende måneder sendte organisationerne utallige rykkere til FPS og spurgte, om de havde modtaget skriftligt svar fra MEDST. Meldingen fra FPS var, at MEDST ikke havde nået det endnu, blandt andet fordi de skulle flytte. Derefter var der udfordringer på grund af corona, og så var der sommerferie.
Og stadig intet svar. I starten af august 2020 meddelte organisationerne, at tålmodigheden var brugt op. Og at man simpelthen ikke kunne byde deres medlemmer at vente længere på, at de fik den rigtige løn, samt ikke havde overblik over deres optjente frihed. Derfor ville man, såfremt der ikke var et svar i løbet af august måned, starte en voldgift sag op.
Den 28. august 2020 erkendte Forsvaret, at de mindst 2.000 medarbejdere kan risikere ikke at have fået korrekt betaling for det overarbejde og de fridage, de har optjent. Men medarbejderne venter stadig på at få besked om, hvordan FPS vil håndtere situationen.