Peter Egelund, Kombit

Peter Lykke Egelund er underskriver på det skarpe brev sendt fra Kombit til KMD omkring KSD-systemet. Foto: Kombit

De hårdt plagede ydelsesmedarbejdere må udskyde deres håb om at antallet af fejl i det nye sygedagpengesystem (KSD) snart ville være på retur.

I hvert fald lovede Kombit i et interview med Kommunalbladet i oktober, at størstedelen af fejl og mangler ville være løst inden nytår.

Men nu ser selv de mest graverende fejl først ud til at være løst hen i foråret. Kommunalbladet har søgt aktindsigt i en lang række dokumenter hos Kombit.

I et skarpt brev fra projektdirektør i Kombit Peter Lykke Egelund til topledelsen i KMD fremgår det, at genopretningsplanen ikke kan overholdes. Man arbejder nu på, at de værste fejl først er rettet inden april.

Det skriver KOMBIT til KMD 3. september

"KMD oplyser desuden på styregruppemødet d. 20. august at KMD først forventer at have indhentet og udbedret de mest graverende fejl og mangler i KSD i perioden januar til marts 2021. KMD planlægger altså først at have løst den værste backlog af fejl og mangler i starten af 2021. Styregruppematerialet nævner desuden ikke konkret hvordan KMD vil levere/udbedre de mere end 190 aktuelle fejl og mangler i KSD samt ca. 18 ud af 32 fremsatte ændringer og standard optioner, bl.a. kritisk lovvedligehold. Det skal understreges at KOMBIT ikke anser dette som en acceptabel tidsplan for udbedring af den kritiske situation, som KSD-projektet befinder sig i."

Download hele brevet fra KOMBIT til KMD her (pdf)

Ikke realistisk med genopretning inden nytår

Kommunalbladet har som opfølgningen stillet følgende spørgsmål til Peter Lykke Egelund.

KOMMUNALBLADET: I (ad 4 akt 9) står der at de mest graverende fejl først er løst hen mod marts 2021. Hvordan stemmer det overens med det svar, som jeg tidligere har fået – nemlig at dette vil være opnået inden nytår?

PETER LYKKE EGELUND: Som det også fremgår af jeres artikel har vi sagt, at systemet skal køre med væsentlig færre fejl og større brugervenlighed inden nytår. Men KSD er et komplekst system baseret på et omfattende lovgrundlag, så ud fra de ressourcer, som leverandører har til rådighed til opgaven, vurderer vi, at vi skal vi hen til foråret 2021, før de mest graverende fejl er løst. Men vi havde selvfølgelig gerne set, at alle fejl var løst inden nytår – det er bare ikke realistisk.

Kommunalbladet følger sagen tæt og vil i de kommende uger bringe flere artikler med baggrund i vores aktindsigt.