Bare fordi man kan digitalisere, betyder det ikke, at man skal – og slet ikke ukritisk.

Det er groft sagt hovedsynspunktet i det svar og de forslag, som HK er blevet inviteret af Digitaliseringsstyrelsen til at give til den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der træder i kraft i løbet af 2021.

- Der skal et større fokus på, og gerne et meget mere kritisk blik på, hvad digitaliseringen betyder for borgerne og borgernes retssikkerhed, uddyber Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, som sammen med HK Stats næstformand har haft dialogen med Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Digitale løsninger skal VVM-vurderes

Konkret foreslår HK Kommunal og HK Stat, at alle digitale løsninger skal igennem en analyse, så konsekvenserne for borgere bliver tydelige.

- Det svarer til den VVM vurdering, som alle bygge og anlægsprojekter skal igennem, men her er det bare virkningerne for borgere, virksomheder og forvaltning, som nye digitale løsninger skal vurderes på.

Det gennemgående i rækken af forslag handler i høj grad om retssikkerhed, gennemsigtighed og forklarlighed.

Algoritmer og automatiske skal kunne forklares

Sagen er, at stadig flere digitale løsninger indeholder enten fuld eller næsten fuld-automatiseret sagsbehandling og afgørelser.

- Derfor bør der tilføjes nye bestemmelser til forvaltningsloven om transparens og forklarlighed. Borgerne skal kunne få indsigt i, hvilke data, der bruges i den automatiske sagsbehandling og hvordan de bruges, og borgere skal have ret til en forklaring på, hvordan algoritmen fungerer, forklarer Mads Samsing

Mads Samsing peger desuden på, at retssikkerhed skal forstås bredt – ikke bare som ensartethed – fordi for 90 procent af borgerne oplever, er retfærdighed, at der bliver lyttet til dem, at de bliver behandlet med respekt og har mulighed for personlig kontakt, når de har en sag, der betyder noget for dem.

Derfor er det også vigtigt, at myndigheder løbende laver målinger blandt borgere, virksomheder og sagsbehandlere/medarbejdere, om hvordan de digitale løsninger opleves fra et brugerperspektiv.

Høst af gevinster først efter 6 måneder

HK Kommunal og HK Stat peger også, at en ny digitaliseringsstrategi bør indeholde anbefalinger til hvornår myndigheder kan gevinstrealisere effektiviseringerne.

- Vi har set det med Sundhedsplatformen og senest med det nye sygedagpengesystem KSD, hvor flere kommuner eller regioner har gennemført de forventede besparelser, selv om systemet fungerer så dårligt, at det tværtimod kræver ekstra arbejde og personale. Vi foreslår, at et system skal køretilfredsstillende i 6 måneder, førend man seriøst kan vurdere gevinsterne.

Det peger HK Kommunal på

  • Digital uddannelse og dermed et kørekort til alle borgere over 18 år
  • Styrkelse af Datatilsynet
  • Investeringspulje til digital omstilling
  • Strategisk udvikling af de digitale kompetencer hos alle medarbejdere i den offentlige forvaltning
  • Fokus på bæredygtighed ift IT-udstyr
Se hele listen med input i det brev HK Kommunal og HK Stat har sendt til parterne her (pdf)