Birgitte Clausen, struqtures®- Det er vigtigt at få fokus på evnen til hurtig omstilling, siger Birgitte Clausen fra virksomheden Struqtures.

Da nedlukningen af samfundet blev en realitet midt i marts, skete der på få dage radikale ændringer i de måder, vi arbejder på. Forandringer, som før ville have taget måneder eller år, blev gennemført på dage eller uger. Sundhedssektorens omstilling til corona-beredskab er et lysende eksempel på, hvor hurtigt omstillingen gik.

Alle organisationer blev påvirket og måtte lynhurtigt tilpasse sig de nye forhold. Offentlige og Private. Store og små. Lokalt og Globalt. Onlinemøder og hjemmearbejdspladser blev normen. Arbejdsgange og forretningsmodeller fik en digital indsprøjtning, og nye mødefora og samarbejdsformer så dagens lys.

Hvad er op og ned på erfaringerne med hjemmearbejde, online-møder og nye måder at arbejde på under nedlukningen? Det spørgsmål har Birgitte Clausen fra virksomheden Struqtures fundet en række svar på. Struqtures rådgiver organisationer og virksomheder om at forbedre driften, medarbejdernes engagement og fokus på kunderne.

Svarene om hjemmearbejde og online-møder er en udløber af Corona Change Capacity Project (3CP).

3CP er en kvalitativ undersøgelse med bidrag fra 350 virksomheder, som har svaret på en række åbne spørgsmål om deres erfaringer med organisatorisk forandringskapacitet. 10 % af respondenterne har efterfølgende deltaget i uddybende interviews, hvor der er spurgt yderligere ind til deres oplevelser og læring.

Formålet med undersøgelsen var at finde de erfaringer fra nedlukningen, som vi kan bruge til fremadrettet at styrke den organisatoriske forandringskapacitet, når den brændende platform trækkes ud af ligningen.

Stop-and-go i coronaland
- Lige nu står vi alle i coronaens tegn med lokalområder, der åbner op og lukker ned igen, det er stop-and-go. Hele Nordjylland har lige været helt nedlukket, og Vestegnen er i undtagelsestilstand. Det at skulle skifte retning i en virksomhed, kræver stor omstillingsdygtighed. Det er vigtigt at få fokus på evnen til hurtig omstilling, siger Birgitte Clausen fra virksomheden.

Virtuelle møder og hjemmearbejde har været væsentlige elementer i de forandringer, som både medarbejdere og ledere har været igennem i løbet af de seneste 8 måneder, men ledelse og måder at arbejde på har også ændret sig. Hvordan man lykkes med ledelse i en corona-tid er i fokus på det virtuelle morgen-boost, som HK Leder byder på torsdag den 10. december fra 09:00-10:30.

- Det ene fokus er, at online er kommet for at blive. Vi vil komme til at se langt flere digitale, virtuelle møder. Det andet fokus er, at dem, der kan se, hvor hurtigt de kan flytte sig, formentligt vil lave færre større projekter og i stedet handle hurtigt. Flere handlinger i organisationen vil ske hurtigere, uden at der først skal etableres store projekter, forudsiger Birgitte Clausen.

- Min vurdering er, at ambitionen er ikke nødvendigvis at holde så højt tempo, som det er sket i de første måneder med corona. Men det er en værdi for vores organisationer, at vi hurtigere og bedre kan skifte retning i arbejdet, siger hun.

- Hvilke håndtag har ledere trukket i, som har muliggjort omstillingen så lynhurtigt?, spørger Birgitte Clausen retorisk.

Du får med HK Leder svaret på et virtuelt morgen-boost torsdag den 10. december.

Meld dig til her.