Laborantprisen er en pris, der gives til et medlem, som har gjort en enestående indsats indenfor DL-F’s område.

Kender du et medlem, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for DL-F og fagets område, så er det nu, du kan indstille vedkommende til Laborantprisen.

Du kan indsende dit forslag og anbefaling til DL-F på dlf@hk.dk senest den 1. januar 2021.

Afsløringen vil ske på delegeretmøde 20.-21. marts 2021 i København.