Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gøres brug af hjemmearbejde i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse. Mange har det fint med hjemmearbejde og foretrækker det måske ligefrem for at nedsætte smitterisikoen for sig selv eller pårørende. Men der er også en del, der ikke trives med det pga. isolationen, savnet af sparring med kolleger eller manglende støtte og vejledning fra en leder.

Dette er et af de forhold, der er omtalt i en ny vejledning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Den omfatter alle arbejdspladser i det offentlige og har overskriften ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser mv. i lyset af udbruddet af Covid-19”.

Retningslinjerne er vejledende, men det understreges indledningsvis, at de offentlige arbejdsgivere har et stort ansvar for, at smittespredningen minimeres.

Medarbejdernes mentale helbred bør overvejes

Mange offentlige ansatte har været hjemsendt af flere omgange. I forlængelse af en konstatering af, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at vurdere, om fysisk fremmøde på kontorarbejdspladsen konkret vil være hensigtsmæssigt, lyder anbefalingen: ”I denne vurdering kan bl.a. hensyn til medarbejdernes mentale velbefindende indgå.”

De nye retningslinjer er visse steder meget konkrete og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gælder anbefalingen om minimum 1 meters afstand mellem medarbejderne og i 2 meter i situationer med øget risiko for dråbesmitte eller fx i rum med begrænset plads til bevægelse eller dårlig udluftning. Der anbefales også en tilrettelægning, der gør, at de ansatte kan have forskudte mødetider, hvilket betyder færre på job ad gange og pendling uden for myldretiden.

Dørhåndtag og trykknapper bør erstattes

I forhold til indretning af arbejdspladsen fremgår det nu vedr. dørhåndtag, trykknapper og andre fælles kontaktpunkter, at ”arbejdsgiver bør fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter, samt skifte til kontaktløs betjening, når det er muligt”.

Kantiner er en særlig problemstilling. Hvis man under frokosten mærker en isnende kulde fra en åben dør, kan det skyldes, at retningslinjerne anbefaler ”god og hyppig udluftning”. I de tilfælde, hvor flere afdelinger eller arbejdspladser mødes i samme kantine kan der ”lukkes for siddende spisning”.

Retningslinjerne rummer også et fyldigt afsnit om kontorfunktioner med borgerkontakt. Se de nye retningslinjer her (pdf).