Erhvervssygdomsudvalget har den 15. september 2020 afholdt principielt møde. Her blev Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 i en sag om Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) hos en tidligere udsendt soldat drøftet. Sagen blev i første omgang afvist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng, da der var forløbet 15 år fra belastningerne under tilskadekomnes udsendelse, og frem til han fik diagnosen PTSD. Afvisningen blev efterfølgende tiltrådt af Ankestyrelsen.

Vestre Landsret ændrede Ankestyrelsens afgørelse til anerkendelse af PTSD. Ved dommen tilsidesatte Retten Erhvervssygdomsudvalgets hidtidige kriterier om tidsmæssig sammenhæng mellem de belastende begivenheder og udviklingen af PTSD.

Erhvervssygdomsudvalget har derfor besluttet, at der skal være mulighed for at få genoptaget alle relevante sager omhandlende PTSD, der er behandlet uden for erhvervssygdomsfortegnelsen.

For at sagen kan genoptages skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være stillet diagnosen PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) af en psykiater
  • Sagen er tidligere afvist alene på manglende tidsmæssig sammenhæng

Der er ikke andre årsager til PTSD end belastningen på arbejdet

Det er endvidere vigtigt, at både din arbejdsmæssige belastning kan dokumenteres, og at der er lægelig dokumentation for sygdomsudviklingen. 

 

Hvis du har en afvist arbejdsskadesag om PTSD, kan du forsøge at få den genoptaget ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring www.aes.dk

Hvis du vil hjælp til genoptagelse af din sag, er du velkommen til at kontakte din lokale HK afdeling, som du finder her: Find din HK-afdeling