Katharina Hauge Antonsen og Susanne Thorsø

På seneste bestyrelsesmøde den 19. november i HK Kommunal Nordjylland besluttede vi at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde. Både for at I som medlemmer får en større indsigt i, hvad vi arbejder med i bestyrelsen, men også for at skabe mere gennemsigtighed omkring det, der foregår i HK Kommunal Nordjylland.

 

Bestyrelsen afholder ca. 10 bestyrelsesmøder om året, så nu ved I, hvad I har i vente af nyhedsbreve.

 

6000 ønsker til OK21

 

Der er ingen tvivl om, at OK21 fylder meget i sektorbestyrelsen lige nu. Kravene er udtaget, og overordnet går vi efter at sikre reallønnen, altså i form af generelle lønstigninger til alle. Vi ønsker også at videreføre reguleringsordningen, så vi matcher lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Derudover er der et stort ønske om omsorgsdage til alle og en garanti for bedre trivsel på arbejdspladsen.

 

Vi havde ønsket os et anderledes forløb med at indsamle krav, men vi er ganske godt tilfredse med, at der er indsendt så mange stærke krav. Helt konkret har vi modtaget godt 6000 ønsker til OK 21.

 

Kommuner og regioner skal have nye overenskomster næste år

 

 

Den 15.12.2020 udveksler HK Kommunal sammen med de andre faglige organisationer krav med vores arbejdsgiver - i denne sammenhæng repræsenteret ved KL og Danske Regioner. Denne dag afventer vi med spænding, for det er altid spændende at se, hvilken form for forhandlinger vi går i møde. Vi forventer at være færdige med overenskomstforhandlingerne medio februar 2021, hvorefter resultatet sendes til urafstemning.

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

Også politisk fylder de faglige sager. Det er her, vi viser styrke sammen med vores medlemmer, tit i tæt samarbejde med andre faglige organisationer. På sektorbestyrelsesmødet har formanden og næstformanden altid et fast punkt på dagsordenen med aktuel politisk status. Konkret er der lige nu mange forhandlinger mellem de faglige organisationer for at finde repræsentanter til Region Nordjyllands mange MED-udvalg. Endvidere arbejdes der på højtryk med strukturen i Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH Nordjylland - som gerne skulle være køreklar den 1.1.2021.

 

Konsekvenser af corona

 

På seneste sektorbestyrelsesmøde vendte vi de udfordringer, som nedlukningen af de 7 berørte kommuner har givet i hele Nordjylland. Vores kommunale tillidsvalgte har i høj grad medvirket til, at nedlukningen generelt er forløbet roligt.

 

Vores aktiviteter og arrangementer i HK Nordjylland besværliggøres desværre af corona. Corona forventes desværre også at få indflydelse på de fysiske arrangementer i det nye år, så sektorbestyrelsen har drøftet, om vi kan tage andre muligheder i brug for at afvikle arrangementer. Vi forsøger at tilpasse os efter de skiftende restriktioner.

 

Socialformidleruddannelsen 2021

 

Vi har en god tradition i Nordjylland for at uddanne socialformidlere. Desværre er det ikke lykkedes at få deltagere nok til et hold i år. Til foråret vil sektorbestyrelsen igen tage fat på opgaven med at præge vores arbejdsgivere, således vi kan få et hold socialformidlere i gang efter sommerferien 2021 i Aalborg. Vi har allerede hørt, at flere ønsker at tage uddannelsen. Er du interesseret, kan du læse mere om uddannelsen her:

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/diplomuddannelsen-i-socialformidling?educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADCBDC

 

 

 

På vegne af HK Kommunal Nordjylland,

Katharina H Antonsen   Susanne Thorsø

Formand                          Næstformand

 

 

Bestyrelsen kan du se her:

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/nordjylland/klubber-og-foreninger/afdelingssektorer/kommunal