Laptop og kaffekop

Den seneste melding om, at KMD først får rettet de mest graverende fejl i KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) hen i foråret har nu fået HK Kommunal til at reagere.

Retssikkerheden for borgere og virksomheder er på spil – og dermed tilliden til den offentlige forvaltning.

- Man kan ikke undgå fejl og mangler, når et nyt IT-system implementeres, men når vi hører de af vore medlemmer, der arbejder med systemet, så er grænsen ganske enkelt nået. Der er behov for, at nogen tager stilling til, hvor mange fejl og hvor mange problemer med retssikkerhed, forvaltningsret og borgernes ydelser, vi skal acceptere som samfund.

Sådan lyder det fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal og forfatter til det brev, som han på vegne af HK Kommunal netop har sendt til Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

IT-systemer udrulles for hurtigt

Sagen er den seneste i rækken af IT-systemer, som udrulles det offentlige, men som efterfølgende viser sig at indeholde alt for mange fejl, mangler og uforståelige automatiserede afgørelser.

- Vi ser en tendens til at IT-systemer implementeres under ekstremt tidspres, som gør at systemerne tilsyneladende er testet helt igennem eller også vælger man bare at se igennem fingrene med de fejl og håber det går. Det er stærkt bekymrende, ikke bare for vore medlemmer, som arbejder med systemerne men også for de borgere, som ikke får de ydelser, de er berettiget til, Uddyber Mads Samsing.

HK Kommunal har derfor bedt Ombudsmanden overveje, om det er muligt at se konkret på KSD-systemet samt se på en række principielle forhold.

Det har HK Kommunal spurgt om

  • Helt overordnet: hvad kan vi som samfund acceptere af fejl og startproblemer, når et nyt IT-system udrulles?
  • Hvilket niveau for fejl - i form af forkerte ydelser mv - og problemer med retssikkerhed, lovmedholdelighed kan accepteres i en implementeringsperiode?
  • Og hvor længe må den periode vare?
  • Er denne grænse overskredet i dette konkrete tilfælde med KSD-system?