Krænkelse eller kompliment

DR's mange kameraer påvirkede ikke deltagernes debatlyst.

- Det er vigtigt, at vi får sat fokus på, at vores grænser er forskellige, men at der ikke er tvivl om, at et nej altid er et nej.

Sådan sagde Charlotte Levin Pedersen til DR-journalisten, da hun blev spurgt, hvorfor hun havde sagt ja til at deltage i dilemmaspillet om grænseoverskridende adfærd på arbejdspladser.

Charlotte er næstformand i HK Stat Sjælland og fællestillidsrepræsentant for HK’erne på Roskilde Universitet (RUC), hvor hun til daglig arbejder som uddannelseskoordinator for studienævnsbetjening.

Charlotte Levin

Charlotte Levin, fællestillidsrepræsentant for HK'erne på RUC og næstformand i HK Stat Sjælland.

En anden deltager i debatten var Dorthe Johnson. Hun er studiesekretær, medlem af HK Stat Sjællands bestyrelse og tillidsrepræsentant i studieadministrationen på RUC. Hun er enig med Charlotte og tilføjer:

- Vi skal finde ud af, hvordan vi får skabt et tillidsbaseret rum, hvor vi kan tale om grænseoverskridende adfærd på en tryg måde.

Fede bukser – de sidder godt på dig

For at sætte fokus på, at temaet netop er dilemmafyldt, blev de 4 kolleger fra RUC præsenteret for nogle fiktive situationer i 21 Søndag.

Er det fx grænseoverskridende, hvis din chef siger: Fede bukser – de sidder godt på dig?

Selv om Charlotte og Dorthe er enige om, at ingen skal føle sig krænket på arbejdet, har de forskellige holdninger til, hvorvidt det konkrete eksempel er krænkende.

- Man kan jo også opfatte det som en kompliment, siger Dorthe tøvende, og tilføjer efter lidt betænkningstid: Jeg kan egentlig ikke se, at der er noget galt i det.

Dorthe Johnson

Dorthe Johnson foran lys, mikrofoner og kameraer.

Charlotte er uenig:

- Jeg synes ikke, min chef skal rose mig for, hvordan mit tøj sidder. Jeg vil hellere roses for det arbejde, jeg gør.

Dette er et af de eksempler, som Charlotte hæfter sig ved:

- Det er interessant, at vi er 4 kolleger fra samme arbejdsplads, der har så forskellige opfattelser af en situation. Tænk på, hvor mange opfattelser der kan være på en så stor arbejdsplads som RUC. Det er derfor, at vi skal tale om krænkende adfærd, så vi kan blive opmærksomme på hinandens grænser, siger Charlotte.

RUC er i gang

På RUC har de siden 2004 haft fokus på krænkende handlinger og arbejdet med, hvordan de kan forebygges.

- I sommer indrykkede forskere fra landets universiteter en annonce, hvor de gjorde opmærksom på, at krænkende adfærd også finder sted i universitetsverdenen. Derfor besluttede vi os for at tage en ny drøftelse i vores organisation, siger Peter Lauritzen, universitetsdirektør på RUC.

Portræt af Peter Lauridtzen_universitetsdirektør på RUC

Peter Lauritzen, universitetsdirektør på RUC.

RUC inviterede derfor Mille Mortensen, forsker i arbejdsmiljø ved Københavns Universitet, til at komme med input til, hvordan man hindre krænkende adfærd – og for at give et overblik over, hvad der ligger inden for arbejdsmiljølovgivningen, og hvad der ligger udenfor.

Glad på organisationens vegne

Det var en tilfreds universitetsdirektør, der så sine 4 medarbejdere i 21 Søndag.

Jeg synes, de gjorde det rigtig godt. De var meget reflekterende, og jeg blev meget glad på organisationens vegne. Programmet viste nogle af de drøftelser, der er brug for på arbejdspladserne for at komme videre. En ting er de utvetydige krænkelser. En anden ting er gråzonerne, som måske bedst klares kollega til kollega, hvis det er muligt at sige fra over for dem, siger Peter Lauritzen.

Vi har berøringsangst

Efter Sofie Lindes modige tale til ZULU Comedy Galla er det væltet frem med tilkendegivelser fra mennesker – særligt kvinder – der også har oplevet krænkelser på deres arbejdspladser. Ifølge Heidi Juhl Pedersen, formand for HK Stat Sjælland, er den reaktion en vigtig pointe i snakken om krænkelser:

- Jeg hører fra vores medlemmer, at når først én tør stille sig frem, vil det ofte vise sig, at man ikke er alene. Vi har berøringsangst eller er bange for at blive oplevet som sarte, hvis vi siger fra. Det gør, at vi måske overbeviser os selv om, at det nok bare er mig. Vi skal have skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor man trygt og uden konflikter kan sige nej tak til fx massage og komplimenter, hvis man oplever det krænkende, mener Heidi.

Se Charlotte, Dorthe og kollegerne spille dilemmaspil (27 min. og 46 sek. inde i udsendelsen)