INDUSTRIGRUPPEN

Ca. 35.000 medlemmer

Formand for Industrigruppen, BERIT SCHILLING,
der er afregningskoordinator hos Energinet Forretningsservice A/S

Portræt af formanden for Industrigruppen i HK Privat


DEN MEST PRESSERENDE OPGAVE, vi skal i gang med, er det psykiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde. Mange af dem, der har arbejdet hjemme gennem længere tid, viser tegn på stress. Vi savner kontakten med kollegerne. En anden vigtig opgave er 0-timerskontrakterne i luftfarten. Det er urimeligt, at medarbejdere er ansat uden at vide, hvor mange timer de skal arbejde i næste uge!

MIN AMBITION FOR GRUPPEN er, at vi får et godt samspil med vores tillidsrepræsentanter og med arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter. Det er afgørende for, at vi får afdækket de udfordringer, der er på arbejdspladserne, så vi er rustet til overenskomstforhandlingerne i 2023.

JEG VIL SIKRE, at gruppen også bliver relevant for medlemmer uden overenskomst ved, at vi har en målrettet kommunikation til både medlemmer og ikke-medlemmer på arbejdspladser uden overenskomst, og at vi støtter op om arbejdet med at overenskomstdække og organisere nye medlemmer.

VI SIKRER FÆLLESSKAB på tværs af gruppen ved, at vi bruger hinandens erfaringer. Derfor skal vi have skabt nogle stærke netværk i gruppen.

NÅR DER SKAL VÆRE VALG til gruppen næste gang, håber jeg, at vi har opnået at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, at etablere stærke netværk, og at vi har fået gjort op med 0-timerskontrakterne.

Skriv til Berit Schilling på berit1803@hotmail.com, hvis du gerne vil høre mere om gruppens arbejde eller har input til emner, som gruppen skal arbejde med.

Læs om fagene, bestyrelsen og overenskomsterne på gruppens hjemmeside www.hk.dk/industrigruppe

SERVICEGRUPPEN

Ca. 31.400 medlemmer

Formand for Servicegruppen, CLAUS ROSTGAARD, der er formand for HK-landsklubben i Falck A/S

Portræt af formanden for Servicegruppen i HK Privat

DEN MEST PRESSERENDE OPGAVE, vi skal i gang med, er at bestyrelsen får diskuteret og prioriteret, hvordan vi skal organisere arbejdet. Servicegruppen spænder meget bredt, så det er vigtigt, at vi ikke overser medlemsgrupper.

MIN AMBITION FOR GRUPPEN er, at den bliver relevant for alle medlemmer - både dem, der har overenskomst, og dem, der ikke har. Vi er en stor organisation, så vi skal have etableret netværk og underudvalg, der gør det nemmere for det enkelte medlem at se sig selv i gruppen.

JEG VIL SIKRE, at gruppen også bliver relevant for medlemmer uden overenskomst ved, at vi skaber fællesskaber, der favner både de medlemmer, som fx er ramt af 50 %-reglen, og de medlemmer, som har nogle helt andre vilkår, fx freelancere og tolke.

VI SIKRER FÆLLESSKAB på tværs af gruppen ved, at vi har en bestyrelse, hvor der er repræsentanter fra mange forskellige brancher. Jeg kommer fra en virksomhed, hvor der er overenskomst og ordnede forhold. Andre har en helt anden virkelighed. Derfor er det vigtigt, at vi deler de erfaringer, vi hver især har.

NÅR DER SKAL VÆRE VALG til gruppen næste gang, håber jeg, at vi har fået opbygget servicegruppen som en stabil og bredt favnende overenskomstgruppe, så vi er helt klar til overenskomstforhandlingerne i 2023.

Skriv til Claus Rostgaard på clro@falck.dk , hvis du gerne vil høre mere om gruppens arbejde eller har input til emner, som gruppen skal arbejde med.

Læs om fagene, bestyrelsen og overenskomsterne på gruppens hjemmeside www.hk.dk/servicegruppe

 

DEN GRAFISKE GRUPPE

Ca. 9.100 medlemmer

Formand for Den Grafiske Gruppe, JENS SØNDERGAARD, der er grafisk trykker hos Schur Pack Denmark A/S

Portræt af formand for den grafiske gruppe i HK Privat

DEN MEST PRESSERENDE OPGAVE, vi skal i gang med, er at etablere et netværk for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inden for funktionærområdet på linje med det, vi har for timelønnede.

MIN AMBITION FOR GRUPPEN er, at vi fortsætter med det gode overenskomstarbejde, som vi kender fra branchesektionen. Og at vi er fremme på beatet i forhold til udviklingen inden for vores område. Både der, hvor jobbene forsvinder, og der, hvor der opstår nye jobmuligheder.

JEG VIL SIKRE, at gruppen også bliver relevant for medlemmer uden overenskomst ved, at vi fx gennem vores nyhedsbrev holder dem opdateret på gruppens arbejde. Og så håber jeg på, at også de får lyst til at deltage i det faglige arbejde.

VI SIKRER FÆLLESSKAB på tværs af gruppen ved, at, de timelønnede og funktionærerne bliver knyttet tættere sammen. Selv om vores vilkår er forskellige, og vi ikke har så meget kontakt i hverdagen, så er der mere, som binder os sammen. Fx rettigheder som pension, uddannelse, pensionsrettigheder, barsel, fritvalg osv.

NÅR DER SKAL VÆRE VALG til gruppen næste gang, håber jeg, at vi har opnået en god overenskomstfornyelse med forbedringer på de generelle løn- og arbejdsvilkår og på uddannelsesrettighederne. At vi har en god og homogen gruppebestyrelse, som dækker det grafiske område bredt. Og at vi har forbedret vilkårene for vores freelancekolleger.

Skriv til Jens Søndergaard på lyn@kopien.dk, hvis du gerne vil høre mere om gruppens arbejde eller har input til emner, som gruppen skal arbejde med.

Læs om fagene, bestyrelsen og overenskomsterne på gruppens hjemmeside www.hk.dk/grafiskgruppe


ORGANISATIONSGRUPPEN

Ca. 10.000 medlemmer

Formand for Organisationsgruppen, GITTE GEERTSEN, der er tillidsrepræsentant og sagsbehandler i 3F’s a-kasse

Portræt af formanden for Organisationsgruppen i HK Privat

DEN MEST PRESSERENDE OPGAVE, vi skal i gang med, er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2021. Vi skal have samlet vores tillidsrepræsentanter, og vi skal have et godt samspil med afdelingerne og sektoren.

MIN AMBITION FOR GRUPPEN er, at vi er relevante for medlemmerne. De skal have tilbud, der retter sig mod deres fag, og tilbud, der handler mere om dem som ansatte, fx lønforhandling, overenskomstforståelse osv.

JEG VIL SIKRE
, at gruppen også bliver relevant for medlemmer uden overenskomst ved, at vi får styrket kontakten til de medlemmer. De er typisk ansat i små interesseorganisationer, hvor det kan være svært at argumentere for fx mere i løn, når man bliver mødt med: ”Så går de penge fra vores arbejde med de truede dyr”. Men de skal selvfølgelig også have ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og det skal vi hjælpe dem med.

VI SIKRER FÆLLESSKAB på tværs af gruppen ved, at, vi får en bred repræsentation i det faglige arbejde. Vi har mange aktive fra de faglige organisationer, men vi har brug for flere repræsentanter fra interesseorganisationerne. Jeg glæder mig over, at Arbejdernes Landsbank er blevet en del af vores gruppe. Jeg er sikker på, at de kan lære os andre meget om fagligt arbejde på arbejdspladsen.

NÅR DER SKAL VÆRE VALG til gruppen næste gang, håber jeg, at vi har opnået, at medlemmerne ved, at vi er der, og at de bruger os. Og så håber jeg, at vi har fået etableret nogle gode netværk på tværs af gruppen.

Skriv til Gitte Geertsen på gitte.geertsen@3f.dk, hvis du gerne vil høre mere om gruppens arbejde eller har input til emner, som gruppen skal arbejde med.

Læs om fagene, bestyrelsen og overenskomsterne på gruppens hjemmeside www.hk.dk/organisationsgruppe

 

SUNDHEDSGRUPPEN

Ca. 7.300 medlemmer

Formand for Sundhedsgruppen, BONNIE BLIRUP, der er tandklinikassistent hos tandlæge Julie Christiansen ApS

Portræt af formanden for Sundhedsgruppen i HK Privat

DEN MEST PRESSERENDE OPGAVE
, vi skal i gang med, er at finde ud af, hvordan vi kan bruge vores kræfter og viden bedst muligt. Heldigvis har vi fået valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, som måske kan bidrage med noget andet end os, der har været i det faglige arbejde længe.

MIN AMBITION FOR GRUPPEN er, at vi får udviklet efter- og videreuddannelsesmulighederne. Mange er blevet fyret pga. coronakrisen, og dem skal vi klæde på til - måske - at skifte branche. I foråret 2021 skal lægesekretærerne forhandle ny overenskomst. Jeg håber, at de kan bruge nogle af erfaringerne fra tandklinikassistenternes forhandling tidligere på året.

JEG VIL SIKRE, at gruppen også bliver relevant for medlemmer uden overenskomst ved, at vi får aktiveret de ikke-overenskomstdækkede medlemmer, så de kan fortælle, hvad det er, de har behov for.

VI SIKRER FÆLLESSKAB på tværs af gruppen ved, at vi har arrangementer, der er relevante for alle, at vi bruger hinandens erfaringer, og at vi har netværk, hvor vi kan dele erfaringer.

NÅR DER SKAL VÆRE VALG til gruppen næste gang, håber jeg, at vi har opnået, at vi er en gruppe, hvor flere tør stå frem, og hvor den faglige stolthed er vokset. At vi kan matche den udvikling, der sker inden for vores fag.

Skriv til Bonnie Blirup på bonniebli@godmail.dk, hvis du gerne vil høre mere om gruppens arbejde eller har input til emner, som gruppen skal arbejde med.

Læs om fagene, bestyrelsen og overenskomsterne på gruppens hjemmeside www.hk.dk/sundhedsgruppe